118,4727

Odaberite smer

Informatika i računarstvo Poslovna ekonomija Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane
Zimski semestar
Smer Predmet
Informatika i računarstvo Projektovanje softvera
Informatika i računarstvo Zaštita u računarskim mrežama
Poslovna ekonomija Analiza finansijskih izveštaja
Poslovna ekonomija Elektronsko poslovanje
Poslovna ekonomija Finansijska tržišta
Poslovna ekonomija Strategijski menadžment
Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane Bezbednost hrane i tehnologija životnih namirnica
Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu
Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane Zdravstveni aspekt turizma (Principi ishrane i rekreacije)
Letnji semestar
Smer Predmet
Informatika i računarstvo Interakcija čovek - računar
Informatika i računarstvo Praktična istraživanja i poslovne veštine
Informatika i računarstvo Praktikum Internet tehnologije
Informatika i računarstvo Veštačka inteligencija
Poslovna ekonomija Advertajzing
Poslovna ekonomija Korporativne finansije
Poslovna ekonomija Menadžment prodaje
Poslovna ekonomija Ponašanje i zaštita potrošača
Poslovna ekonomija Praktična istraživanja i poslovne veštine
Poslovna ekonomija Upravljačko računovodstvo
Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane Ekonomsko-finansijska analiza u hotelijerstvu
Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane Praktična istraživanja i poslovne veštine
Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane Projektovanje i izgradnja u hotelijerstvu
Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu
Strani jezici
Smer Predmet
Informatika i računarstvo Engleski jezik 4
Informatika i računarstvo Nemački jezik 2
Informatika i računarstvo Španski jezik 2
Poslovna ekonomija Engleski jezik 4
Poslovna ekonomija Nemački jezik 2
Poslovna ekonomija Španski jezik 2
Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane Engleski jezik 4
Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane Nemački jezik 4
Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane Španski jezik 4
Univerzitet Singidunum © 2018