118,4727

Ispitni rokovi za 2017. godinu

JANUARSKI ispitni rok THiEH
29.12.2017. / 12:03 h JANUARSKI ispitni rok THiEH Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2018. do 27.01.2018. godine.
JANUARSKI ispitni rok SII
29.12.2017. / 12:04 h JANUARSKI ispitni rok SII Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2018. do 27.01.2018. godine.
JANUARSKI ispitni rok PE
29.12.2017. / 12:05 h JANUARSKI ispitni rok PE Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2018. do 27.01.2018. godine.
JANUARSKI ispitni rok IT
29.12.2017. / 12:07 h JANUARSKI ispitni rok IT Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2018. do 27.12.2017. godine.
JANUARSKI ispitni rok IR
29.12.2017. / 12:08 h JANUARSKI ispitni rok IR Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2018. do 27.01.2018. godine.
ispiti subotičkih studenata Januar
29.12.2017. / 12:09 h ispiti subotičkih studenata Januar Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2018. do 27.01.2018. godine.
Decembarski ispitni rok - FTHM
01.12.2017. / 12:46 h Decembarski ispitni rok - FTHM Vanredan ispitni rok, traje od 18.12.2017. do 22.12.2017. godine.
Decembarski ispitni rok ispitni rok - IR
01.12.2017. / 12:48 h Decembarski ispitni rok ispitni rok - IR Vanredan ispitni rok, traje od 18.12.2017. do 22.12.2017. godine.
Decembarski ispitni rok ispitni rok - PE
01.12.2017. / 12:49 h Decembarski ispitni rok ispitni rok - PE Vanredan ispitni rok, traje od 18.12.2017. do 22.12.2017. godine.
Decembarski ispitni rok ispitni rok -  IT
01.12.2017. / 12:51 h Decembarski ispitni rok ispitni rok - IT Vanredan ispitni rok, traje od 18.12.2017. do 22.12.2017. godine.
Decembarski ispitni rok ispitni rok - SII
01.12.2017. / 12:51 h Decembarski ispitni rok ispitni rok - SII Vanredan ispitni rok, traje od 18.12.2017. do 22.12.2017. godine.
Decambarski ispitni rok - Subotica
01.12.2017. / 12:53 h Decambarski ispitni rok - Subotica Vanredan ispitni rok, traje od 18.12.2017. do 22.12.2017. godine.
Novembarski ispitni rok subotičkih studenata
27.10.2017. / 13:59 h Novembarski ispitni rok subotičkih studenata Vanredan ispitni rok, traje od 04.11.2017. do 11.11.2017. godine.
Novembarski ispitni rok - SII
27.10.2017. / 14:01 h Novembarski ispitni rok - SII Vanredan ispitni rok, traje od 04.11.2017. do 10.11.2017. godine.
Novembarski ispitni rok - PE
27.10.2017. / 14:03 h Novembarski ispitni rok - PE Vanredan ispitni rok, traje od 04.11.2017. do 10.11.2017. godine.
Novembarski ispitni rok - IT
27.10.2017. / 14:06 h Novembarski ispitni rok - IT Vanredan ispitni rok, traje od 04.11.2017. do 10.11.2017. godine.
Novembarski ispitni rok - IR
27.10.2017. / 14:08 h Novembarski ispitni rok - IR Vanredan ispitni rok, traje od 04.11.2017. do 10.11.2017. godine.
Novembarski ispitni rok - FTHM
27.10.2017. / 14:14 h Novembarski ispitni rok - FTHM Vanredan ispitni rok, traje od 04.11.2017. do 10.11.2017. godine.
Septembarski ispitni rok 2 - Subotica
25.08.2017. / 10:31 h Septembarski ispitni rok 2 - Subotica Redovan ispitni rok, traje od 11.09.2017. do 23.09.2017. godine.
Septembarski ispitni rok 2 - FTHM
25.08.2017. / 10:32 h Septembarski ispitni rok 2 - FTHM Redovan ispitni rok, traje od 11.09.2017. do 23.09.2017. godine.
Septembarski ispitni rok 2 - IR
25.08.2017. / 10:32 h Septembarski ispitni rok 2 - IR Redovan ispitni rok, traje od 11.09.2017. do 23.09.2017. godine.
Septembarski ispitni rok 2 - IT
25.08.2017. / 10:32 h Septembarski ispitni rok 2 - IT Redovan ispitni rok, traje od 11.09.2017. do 23.09.2017. godine.
Septembarski ispitni rok 2 - PE
25.08.2017. / 10:32 h Septembarski ispitni rok 2 - PE Redovan ispitni rok, traje od 11.09.2017. do 23.09.2017. godine.
Septembarski ispitni rok 2 - SII
25.08.2017. / 10:32 h Septembarski ispitni rok 2 - SII Redovan ispitni rok, traje od 11.09.2017. do 23.09.2017. godine.
Septembarski ispitni rok - IR
14.07.2017. / 14:41 h Septembarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 28.08.2017. do 09.09.2017. godine.
Septembarski ispitni rok - IT
14.07.2017. / 14:41 h Septembarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 28.08.2017. do 09.09.2017. godine.
Septembarski ispitni rok - PE
14.07.2017. / 14:41 h Septembarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 28.08.2017. do 09.09.2017. godine.
Septembarski ispitni rok - FTHM
14.07.2017. / 14:42 h Septembarski ispitni rok - FTHM Redovan ispitni rok, traje od 28.08.2017. do 09.09.2017. godine.
Septembarski ispitni rok - SII
14.07.2017. / 14:42 h Septembarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 28.08.2017. do 09.09.2017. godine.
Septembarski ispitni rok - Subotica
14.07.2017. / 14:42 h Septembarski ispitni rok - Subotica Redovan ispitni rok, traje od 28.08.2017. do 09.09.2017. godine.
Julski ispitni rok - Subotica
22.06.2017. / 11:43 h Julski ispitni rok - Subotica Redovan ispitni rok, traje od 03.07.2017. do 16.07.2017. godine.
Julski ispitni rok - FTHM
22.06.2017. / 11:43 h Julski ispitni rok - FTHM Redovan ispitni rok, traje od 03.07.2017. do 16.07.2017. godine.
Julski ispitni rok - IT
22.06.2017. / 11:44 h Julski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 03.07.2017. do 16.07.2017. godine.
Julski ispitni rok - IR
22.06.2017. / 11:44 h Julski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 03.07.2017. do 16.07.2017. godine.
Julski ispitni rok - PE
22.06.2017. / 11:44 h Julski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 03.07.2017. do 16.07.2017. godine.
Julski ispitni rok - SII
22.06.2017. / 11:44 h Julski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 03.07.2017. do 16.07.2017. godine.
Junski ispitni rok - FTHM
09.06.2017. / 12:04 h Junski ispitni rok - FTHM Redovan ispitni rok, traje od 19.06.2017. do 01.07.2017. godine.
Junski ispitni rok - IT
09.06.2017. / 12:04 h Junski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 19.06.2017. do 01.07.2017. godine.
Junski ispitni rok - SII
09.06.2017. / 12:04 h Junski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 19.06.2017. do 01.07.2017. godine.
Junski ispitni rok - IR
09.06.2017. / 12:04 h Junski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 19.06.2017. do 01.07.2017. godine.
Junski ispitni rok - PE
09.06.2017. / 12:04 h Junski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 19.06.2017. do 01.07.2017. godine.
Junski ispitni rok - Subotica
09.06.2017. / 12:05 h Junski ispitni rok - Subotica Redovan ispitni rok, traje od 19.06.2017. do 01.07.2017. godine.
Aprilski ispitni rok - Subotica
24.03.2017. / 12:16 h Aprilski ispitni rok - Subotica Redovan ispitni rok, traje od 03.04.2017. do 13.04.2017. godine.
Aprilski ispitni rok - SII
24.03.2017. / 12:17 h Aprilski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 03.04.2017. do 13.04.2017. godine.
Aprilski ispitni rok - PE
24.03.2017. / 12:17 h Aprilski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 03.04.2017. do 13.04.2017. godine.
Aprilski ispitni rok - IT
24.03.2017. / 12:17 h Aprilski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 03.04.2017. do 13.04.2017. godine.
Aprilski ispitni rok - IR
24.03.2017. / 12:17 h Aprilski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 03.04.2017. do 13.04.2017. godine.
Aprilski ispitni rok - FTHM
24.03.2017. / 12:18 h Aprilski ispitni rok - FTHM Redovan ispitni rok, traje od 03.04.2017. do 13.04.2017. godine.
Februarksi ispitni rok - THiEH
16.01.2017. / 08:22 h Februarksi ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2017. do 10.02.2017. godine.
Februarksi ispitni rok - SII
16.01.2017. / 08:22 h Februarksi ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2017. do 10.02.2017. godine.
Februarksi ispitni rok - PE
16.01.2017. / 08:23 h Februarksi ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2017. do 10.02.2017. godine.
Februarksi ispitni rok - IT
16.01.2017. / 08:23 h Februarksi ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2017. do 10.02.2017. godine.
Februarksi ispitni rok - IR
16.01.2017. / 08:23 h Februarksi ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2017. do 10.02.2017. godine.
Februarski ispitni rok - Subotica
18.01.2017. / 16:23 h Februarski ispitni rok - Subotica Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2017. do 10.02.2017. godine.
Januarski ispitni rok - IR
29.12.2016. / 13:17 h Januarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2017. do 28.01.2017. godine.
Januarski ispitni rok - IT
29.12.2016. / 13:17 h Januarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2017. do 28.01.2017. godine.
Januarski ispitni rok - PE
29.12.2016. / 13:17 h Januarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2017. do 28.01.2017. godine.
Januarski ispitni rok - SII
29.12.2016. / 13:17 h Januarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2017. do 28.01.2017. godine.
Januarski ispitni rok - THiEH
29.12.2016. / 13:17 h Januarski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2017. do 28.01.2017. godine.
Januarski ispitni rok - Subotica
18.01.2017. / 16:22 h Januarski ispitni rok - Subotica Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2017. do 28.01.2017. godine.
Univerzitet Singidunum © 2018