119,1759

Kurs evra

Kurs koji se računa za školarinu, ispite i druge uplate na Univerzitetu Singidunum je srednji kurs evra Narodne banke Srbije koji se računa poslednjeg dana u mesecu i važi za ceo naredni mesec.


Kurs za period od 01.09.2017. do 30.09.2017. godine, iznosi:

119,1759

Univerzitet Singidunum © 2017