119,3659

Informacija o ispitnim rokovima

Obavaštavamo sve studente o Pravilima studiranja iz Zakona o visokom obrazovanju:

Pravila studija član 102, stav 9 i 10.

Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, upisuje isti predmet.
Student koji ne položi izborni predmet, može ponovo upisati isti ili se opredeliti za drugi izborni predmet.

Univerzitet Singidunum je omogućio studentima da ponovni upis (obnovu) nekog predmeta ostvare sa 50% cene u odnosu na prvi upis tog istog predmeta.

Univerzitet Singidunum u skladu sa Zakonom, ima definisanih 9 rokova za polaganje.

Redovni ispitni rokovi su: januar, februar, jun, jul, septembar 1 i septembar 2, dok su vanredni ispitni rokovi april, novembar i decembar.

Vanredni ispitni rokovi su namenjeni studentima koji su ponovo upisali neki predmet, kao i studentima koji su u toku leta boravili na tzv. Work&Travel programima (za šta je neophodan dokaz).

U narednom novembarskom i decembarskom roku ispite mogu prijavljivati isključivo studenti koji su definisali svoj status studiranja (upisali akademsku 2017/2018. godinu ili obnovili predmete) ili su boravili na W&T programu.

 

Univerzitet Singidunum © 2017