118,7428

Podela udžbenika za zimski semestar

Podela udžbenika za zimski semestar za studente prve godine studija Centra Novi Sad biće vršena u zgradi Univerziteta, Bulevar Mihajla Pupina 4a, 2. Oktobra 2017. od 12.00 časova.

Podela udžbenika za zimski semestar za studente druge godine studija Centra Novi Sad biće vršena u zgradi Univerziteta, Bulevar Mihajla Pupina 4a, 3. Oktobra 2017. od 12.00 časova.

Za studente treće i četvrte godine studija Centra Novi Sad preuzimanje udžbenika će se vršiti u zgradi Univerziteta, Bulevar Mihajla Pupina 4a, 4. Oktobra 2017. od 12.00 časova.

Potrebno je poneti indeks na uvid.

Za one koji nisu u mogućnosti da preuzmu knjige, sa njihovim indeksom ih može preuzeti druga osoba.

Univerzitet Singidunum © 2018