119,4149

Promena rasporeda predavanja

Obaveštavamo studente da je usled objektivnih razloga došlo do izmena u raporedu nastave.

Molimo studente da pogledaju novi raspored i uvaže izvinjenje zbog novonastalih izmena.

Univerzitet Singidunum © 2017