118,4727

Pripremna nastava za brucoše

Univerzitet Singidunum organizuje besplatnu pripremnu nastavu za brucoše- studente I godine u akademskoj 2017/2018. godini.

Pripremna nastava nije obavezna , ali se preporučuje kako bi studenti koji dolaze iz različitih srednjih škola mogli da se pripreme za praćenje redovne nastave- predavanja i vežbe.

Pripremna nastava za studente Centra Novi Sad će se održavati u zgradi Univerziteta Singidunum, Bulevar Mihajla Pupina 4a.

Pripremna nastava počinje u utorak 26. septembra prema sledećem rasporedu:

Pripremna nastava za brucose NS

Univerzitet Singidunum © 2018