118,7428

Priznanja i zahvalnice za Univerzitet Singidunum

Univerzitet Singidunum je dobitnik POVELJE DUNAVSKI KAPETAN. Povelja je uručena prof. dr Zori Konjović i prof. dr Jeleni Gajić u okviru 6. dunavskog foruma koji je 5. i 6. oktobra 2017. godine održan u Novom Sadu.

Priznanja i zahvalnice za Univerzitet Singidunum - 2

Takođe, naš Univerzitet je dobio ZAHVALNICU povodom učešća predstavnika studijskog programa Ekonomija hrane u realizaciji Kongresa Ishrana budućnosti.
Zahvalnica je uručena prof. dr Svetlani Stanišić.

Priznanja i zahvalnice za Univerzitet Singidunum - 1 

Univerzitet Singidunum © 2018