118,4727

Profesori i studenti učestvovali na Dunavskom forumu

VI Dunavski biznis foruma je održan 5. i 6. oktobra u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma.

Prof. Sanja Filipović, redovni profesor Univerziteta Singidunum je učestvovala na panelu o „Inovativnom preduzetništvo žena i mladih“. Prof. Filipović je ukazala da bi po ugledu na druge zemlje i Srbija mogla da uvede meru podrške mladim preduzetnicima u vidu oslobađanja od plaćanja poreza i doprinosa na zarade u prvih godinu dana poslovanja. Tom prilikom je najavljena tradicionalna FINIZ konferencija Univerziteta Singidunum koja će, između ostalog, imati panel i radionicu posvećenu omladinskom preduzetništvu.

prof-stud-dunavski-forum-2017-1

Na panelu “Aktuelni problem sela i poljiprivrede Srbije i mogućnost njihovog prevazilaženja”, govorio je prof. Đorđe Obradović koji je predstavio Agrotrail sistem. Agrotrail je primer konzorcijuma kojim su udružene naučne institucije, kompanije i eksperti u određenim oblastima oko zajedničkog cilja. Cilj Agrotrail sistema precizne poljoprivrede je da omogući tehničke preduslove za kontrolu, nadzor i asistenciju učesnicima u poljoprivrednoj proizvodnji. Prva faza koja je predstavljena na Dunavskom biznis forumu obuhvatila je prezentaciju softverskih i hardverskih komponenti sistema, celokupnu arhitekturu sistema kao i benefite koji se ostvaruju primenom precizne poljoprivrede u uslovima ograničenih resursa i klimatskih promena.

prof-stud-dunavski-forum-2017-2

Na panelu “Regioini- mostovi integtativnih procesa, projekti, ideje i vizije, dodeljena je nagrada “Dunavska povelja” Univerzitetu Singidunum za visok stepen obrazovanja mladih i saradnju u Podunavlju. U ime Univerziteta nagraduje je primila prof.dr Zora Konjović, koordinator Centra Novi Sad Univerziteta Singidunum.


prof-stud-dunavski-forum-2017-3

Univerzitet Singidunum © 2018