119,1759

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Marina Vujisić - 2013/170296

Dana 21.09.2017. u 12:30, u prostoriji A-103, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Marina Vujisić, broj indeksa 2013/170296, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Finansijski lizing kao savremeni finansijski proizvod".

Odbrana diplomskog rada - Sonja Brzak - 2013/170458

Dana 21.09.2017. u 12:30, u prostoriji A-103, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Sonja Brzak, broj indeksa 2013/170458, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kupiti ili proizvoditi proizvod".

Odbrana diplomskog rada - Marina Varadinčev - 2013/170119

Dana 21.09.2017. u 13:00, u prostoriji A-103, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Marina Varadinčev, broj indeksa 2013/170119, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sprečavanje pranja novca stanje u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Dejana Kolarević - 2013170249

Dana 08.09.2017. u 12:30, u prostoriji A-103, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Dejana Kolarević, broj indeksa 2013170249, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Promotivna strategija - studija slučaja Maksi supermarketi".

Odbrana diplomskog rada - Vladan Mladenović - 2013170436

Dana 08.09.2017. u 12:30, u prostoriji A-103, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Vladan Mladenović, broj indeksa 2013170436, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Marketing strategija uslužnih kompanija na primeru DHL-a".

Odbrana diplomskog rada - Mladen Stanišić - 2013170594

Dana 06.09.2017. u 11:30, u prostoriji A-103, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Mladen Stanišić, broj indeksa 2013170594, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Procenjivanje mogućnosti pojave prevara i načina upravljanja rizikom od prevara".

Univerzitet Singidunum © 2017