118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Jelena Petričić - 2014370516

Dana 08.01.2018. u 14:00, u prostoriji A-103, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Jelena Petričić, broj indeksa 2014370516, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza lokacije hotela "Centar" u Novom Sadu".

Univerzitet Singidunum © 2018