118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Dajana Stojaković - 170578/2016

Dana 23.10.2017. u 16:00, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Dajana Stojaković, broj indeksa 170578/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga budžetiranja u upraljanju savremenom kompanijom".

Odbrana diplomskog rada - Tamara Paroški - 170093/2013

Dana 23.10.2017. u 16:45, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Tamara Paroški, broj indeksa 170093/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Banke kao nosioci platnog prometa".

Odbrana diplomskog rada - Tijana Gajić - 170040/2013

Dana 23.10.2017. u 16:30, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Tijana Gajić, broj indeksa 170040/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kalkulacija cene koštanja na primeru proizvodnog preduzeća IMES DOO".

Odbrana diplomskog rada - Suzana Pušara - 170464/2015

Dana 23.10.2017. u 16:20, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Suzana Pušara, broj indeksa 170464/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Računovodstveni informacioni sistem SAP".

Odbrana diplomskog rada - Svetlana Jocanović - 2013370165

Dana 20.10.2017. u 11:00, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Svetlana Jocanović, broj indeksa 2013370165, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Lojalnost potrošača u turizmu na primeru kompanije Air Srbija".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Miljenović - 2013170323

Dana 20.10.2017. u 11:00, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Stefan Miljenović, broj indeksa 2013170323, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Online brendiranje kompanije Nike".

Odbrana diplomskog rada - Boris Vuković - 2013/170208

Dana 03.10.2017. u 15:00, u prostoriji A-202, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Boris Vuković, broj indeksa 2013/170208, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja privrednih društava "Pionir" d.o.o. i "Swisslion" d.o.o.".

Odbrana diplomskog rada - Maša Brkić - 2015/170331

Dana 03.10.2017. u 15:00, u prostoriji A-202, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Maša Brkić, broj indeksa 2015/170331, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza i računarski čitljiva reprezentacija zakonske regulative iz oblasti revizije Republike Srbije".

Univerzitet Singidunum © 2018