118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Tomislav Boc - 2012360102

Dana 21.11.2017. u 12:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Tomislav Boc, broj indeksa 2012360102, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj liderstva i motivacije na poslovanje preduzeća".

Odbrana diplomskog rada - Jasmina Selaković - 2016170344

Dana 23.11.2017. u 13:45, u prostoriji A-103, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Jasmina Selaković, broj indeksa 2016170344, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strane direktne investicije u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Lidia Živković - 2013/370226

Dana 15.11.2017. u 11:30, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Lidia Živković, broj indeksa 2013/370226, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Karakteristike savremenog hotelskog poslovanja na primeru hotela Moskva".

Odbrana diplomskog rada - Sonia Danilov - 2013170415

Dana 15.11.2017. u 13:00, u prostoriji A-103, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Sonia Danilov, broj indeksa 2013170415, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj i karakteristike revizije finansijskih izveštaja".

Univerzitet Singidunum © 2018