118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Bogdanka Ivanović - 2013370149

Dana 04.12.2017. u 14:00, u prostoriji A-202, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Bogdanka Ivanović, broj indeksa 2013370149, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Projektovanje kongresnih sadržaja u hotelu Park u Novom Sadu".

Univerzitet Singidunum © 2018