118,4727

Odbrana diplomskog rada - Sonia Danilov - 2013170415

Dana 15.11.2017. u 13:00, u prostoriji A-103, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Sonia Danilov, broj indeksa 2013170415, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj i karakteristike revizije finansijskih izveštaja".


Članovi komisije:

  • Doc. dr Ivica Terzić, predsednik komisije
  • Prof. dr Mile Stanišić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018