118,4727

Odbrana diplomskog rada - Lidia Živković - 2013/370226

Dana 15.11.2017. u 11:30, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Lidia Živković, broj indeksa 2013/370226, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Karakteristike savremenog hotelskog poslovanja na primeru hotela Moskva".


Članovi komisije:

  • Doc. dr Nikica Radović, predsednik komisije
  • Prof. dr Miroslav Knežević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018