118,7428

Odbrana diplomskog rada - Bogdanka Ivanović - 2013370149

Dana 04.12.2017. u 14:00, u prostoriji A-202, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Bogdanka Ivanović, broj indeksa 2013370149, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Projektovanje kongresnih sadržaja u hotelu Park u Novom Sadu".


Članovi komisije:

  • Prof. dr Miroljub Hadžić, predsednik komisije
  • Doc. dr Filip Đoković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018