117,0490

Ispitni rokovi za 2020. godinu

Svi ispiti se održavaju isključivo u prostorijama Univerziteta Singidunum.


Februarski ispitni rok - SII
30.12.2020. / 10.57 Februarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 08.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Februarski ispitni rok - PE
30.12.2020. / 10.57 Februarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 08.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Februarski ispitni rok - IT
30.12.2020. / 10.56 Februarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 08.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Februarski ispitni rok - IR
30.12.2020. / 10.56 Februarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 08.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Februarski ispitni rok - FTHM
30.12.2020. / 10.56 Februarski ispitni rok - FTHM Redovan ispitni rok, traje od 08.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Januarski ispitni rok - THiEH
25.12.2020. / 11.39 Januarski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 18.01.2021. do 23.01.2021. godine.
Januarski ispitni rok - PE
25.12.2020. / 11.39 Januarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 18.01.2021. do 23.01.2021. godine.
Januarski ispitni rok - SII
25.12.2020. / 11.38 Januarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 18.01.2021. do 23.01.2021. godine.
Januarski ispitni rok - IR
25.12.2020. / 11.38 Januarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 18.01.2021. do 23.01.2021. godine.
Januarski ispitni rok - IT
25.12.2020. / 11.38 Januarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 18.01.2021. do 23.01.2021. godine.
Univerzitet Singidunum © 2024