117,0490

Ispitni rokovi za 2021. godinu

Svi ispiti se održavaju isključivo u prostorijama Univerziteta Singidunum.


Decembarski ispitni rok
14.12.2021. / 10.09 Decembarski ispitni rok Redovan ispitni rok, traje od 30.12.2021. do 30.12.2021. godine.
Novembarski ispitni rok - THiEH
18.11.2021. / 07.17 Novembarski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 27.11.2021. do 02.12.2021. godine.
Novembarski ispitni rok - RN/IR
18.11.2021. / 07.18 Novembarski ispitni rok - RN/IR Redovan ispitni rok, traje od 27.11.2021. do 02.12.2021. godine.
Novembarski ispitni rok - SII
18.11.2021. / 07.18 Novembarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 27.11.2021. do 02.12.2021. godine.
Novembarski ispitni rok - IT
18.11.2021. / 07.17 Novembarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 27.11.2021. do 02.12.2021. godine.
Novembarski ispitni rok - PE
18.11.2021. / 07.17 Novembarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 27.11.2021. do 02.12.2021. godine.
Oktobarski ispitni rok - PE
15.10.2021. / 11.05 Oktobarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 25.10.2021. do 30.10.2021. godine.
Oktobarski ispitni rok - SII
15.10.2021. / 11.05 Oktobarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 25.10.2021. do 30.10.2021. godine.
Oktobarski ispitni rok - RN/IR
15.10.2021. / 11.06 Oktobarski ispitni rok - RN/IR Redovan ispitni rok, traje od 25.10.2021. do 30.10.2021. godine.
Oktobarski ispitni rok - IT
15.10.2021. / 11.06 Oktobarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 25.10.2021. do 30.10.2021. godine.
Oktobarski ispitni rok - THiEH
15.10.2021. / 11.05 Oktobarski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 25.10.2021. do 30.10.2021. godine.
Septembar 2 - ispitni rok - THiEH
12.07.2021. / 08.11 Septembar 2 - ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 13.09.2021. do 17.09.2021. godine.
Septembar 2 - ispitni rok - PE
12.07.2021. / 08.12 Septembar 2 - ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 13.09.2021. do 17.09.2021. godine.
Septembar 2 - ispitni rok - IR
12.07.2021. / 08.11 Septembar 2 - ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 13.09.2021. do 17.09.2021. godine.
Septembar 2 - ispitni rok - IT
12.07.2021. / 08.11 Septembar 2 - ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 13.09.2021. do 17.09.2021. godine.
Septembar 2 - ispitni rok - SII
22.07.2021. / 07.15 Septembar 2 - ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 13.09.2021. do 17.09.2021. godine.
Septembar 1 - ispitni rok - IR
12.07.2021. / 08.01 Septembar 1 - ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 30.08.2021. do 03.09.2021. godine.
Septembar 1 - ispitni rok - IT
12.07.2021. / 08.01 Septembar 1 - ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 30.08.2021. do 03.09.2021. godine.
Septembar 1 - ispitni rok - PE
12.07.2021. / 08.01 Septembar 1 - ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 30.08.2021. do 03.09.2021. godine.
Septembar 1 - ispitni rok - SII
12.07.2021. / 08.02 Septembar 1 - ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 30.08.2021. do 03.09.2021. godine.
Septembar 1 - ispitni rok - THiEH
12.07.2021. / 08.02 Septembar 1 - ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 30.08.2021. do 03.09.2021. godine.
Julski ispitni rok - SII
17.06.2021. / 12.06 Julski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 05.07.2021. do 09.07.2021. godine.
Julski ispitni rok - PE
17.06.2021. / 12.05 Julski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 05.07.2021. do 09.07.2021. godine.
Julski ispitni rok - FTHM
17.06.2021. / 12.05 Julski ispitni rok - FTHM Redovan ispitni rok, traje od 05.07.2021. do 09.07.2021. godine.
Julski ispitni rok - IT
17.06.2021. / 12.05 Julski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 05.07.2021. do 09.07.2021. godine.
Julski ispitni rok - IR
17.06.2021. / 12.05 Julski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 05.07.2021. do 09.07.2021. godine.
Junski ispitni rok - THiEH
02.06.2021. / 11.21 Junski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 14.06.2021. do 18.06.2021. godine.
Junski ispitni rok - SII
02.06.2021. / 11.21 Junski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 14.06.2021. do 18.06.2021. godine.
Junski ispitni rok - PE
02.06.2021. / 11.21 Junski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 14.06.2021. do 18.06.2021. godine.
Junski ispitni rok - IT
02.06.2021. / 11.20 Junski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 14.06.2021. do 18.06.2021. godine.
Junski ispitni rok - IR
02.06.2021. / 11.20 Junski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 14.06.2021. do 18.06.2021. godine.
Majski ispitni rok - THiEH
13.05.2021. / 09.15 Majski ispitni rok - THiEH Vanredan ispitni rok, traje od 04.06.2021. do 04.06.2021. godine.
Majski ispitni rok - SII
13.05.2021. / 09.15 Majski ispitni rok - SII Vanredan ispitni rok, traje od 04.06.2021. do 04.06.2021. godine.
Majski ispitni rok - PE
13.05.2021. / 09.14 Majski ispitni rok - PE Vanredan ispitni rok, traje od 04.06.2021. do 04.06.2021. godine.
Majski ispitni rok - IT
13.05.2021. / 09.14 Majski ispitni rok - IT Vanredan ispitni rok, traje od 04.06.2021. do 04.06.2021. godine.
Aprilski ispitni rok - IR
13.04.2021. / 09.04 Aprilski ispitni rok - IR Vanredan ispitni rok, traje od 29.04.2021. do 05.05.2021. godine.
Aprilski ispitni rok - IT
13.04.2021. / 09.04 Aprilski ispitni rok - IT Vanredan ispitni rok, traje od 29.04.2021. do 05.05.2021. godine.
Aprilski ispitni rok - PE
13.04.2021. / 09.05 Aprilski ispitni rok - PE Vanredan ispitni rok, traje od 29.04.2021. do 05.05.2021. godine.
Aprilski ispitni rok - SII
13.04.2021. / 09.05 Aprilski ispitni rok - SII Vanredan ispitni rok, traje od 29.04.2021. do 05.05.2021. godine.
Aprilski ispitni rok - THiEH
13.04.2021. / 09.05 Aprilski ispitni rok - THiEH Vanredan ispitni rok, traje od 29.04.2021. do 05.05.2021. godine.
Martovski ispitni rok - SII
12.03.2021. / 13.27 Martovski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 29.03.2021. do 01.04.2021. godine.
Martovski ispitni rok - THiEH
12.03.2021. / 13.27 Martovski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 29.03.2021. do 01.04.2021. godine.
Martovski ispitni rok - IT
12.03.2021. / 13.28 Martovski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 29.03.2021. do 01.04.2021. godine.
Martovski ispitni rok - PE
12.03.2021. / 13.28 Martovski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 29.03.2021. do 01.04.2021. godine.
Martovski ispitni rok - IR
12.03.2021. / 13.28 Martovski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 29.03.2021. do 01.04.2021. godine.
Februarski ispitni rok - FTHM
30.12.2020. / 10.56 Februarski ispitni rok - FTHM Redovan ispitni rok, traje od 08.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Februarski ispitni rok - IR
30.12.2020. / 10.56 Februarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 08.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Februarski ispitni rok - IT
30.12.2020. / 10.56 Februarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 08.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Februarski ispitni rok - PE
30.12.2020. / 10.57 Februarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 08.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Februarski ispitni rok - SII
30.12.2020. / 10.57 Februarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 08.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Januarski ispitni rok - THiEH
25.12.2020. / 11.39 Januarski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 18.01.2021. do 23.01.2021. godine.
Januarski ispitni rok - PE
25.12.2020. / 11.39 Januarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 18.01.2021. do 23.01.2021. godine.
Januarski ispitni rok - SII
25.12.2020. / 11.38 Januarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 18.01.2021. do 23.01.2021. godine.
Januarski ispitni rok - IR
25.12.2020. / 11.38 Januarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 18.01.2021. do 23.01.2021. godine.
Januarski ispitni rok - IT
25.12.2020. / 11.38 Januarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 18.01.2021. do 23.01.2021. godine.
Univerzitet Singidunum © 2024