117,0490

Ispitni rokovi za 2022. godinu

Svi ispiti se održavaju isključivo u prostorijama Univerziteta Singidunum.


Decembarski ispitni rok
09.12.2022. / 10.58 Decembarski ispitni rok Redovan ispitni rok, traje od 30.12.2022. do 30.12.2022. godine.
Novembarski ispitni rok - RN/IR
16.11.2022. / 10.53 Novembarski ispitni rok - RN/IR Redovan ispitni rok, traje od 26.11.2022. do 01.12.2022. godine.
Novembarski ispitni rok - SII
16.11.2022. / 10.54 Novembarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 26.11.2022. do 01.12.2022. godine.
Novembarski ispitni rok - THiEH
16.11.2022. / 10.53 Novembarski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 26.11.2022. do 01.12.2022. godine.
Novembarski ispitni rok - IT
16.11.2022. / 10.53 Novembarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 26.11.2022. do 01.12.2022. godine.
Novembarski ispitni rok - PE
16.11.2022. / 10.53 Novembarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 26.11.2022. do 01.12.2022. godine.
Oktobarski ispitni rok - IT
13.10.2022. / 08.04 Oktobarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 22.10.2022. do 27.10.2022. godine.
Oktobarski ispitni rok - PE
13.10.2022. / 08.04 Oktobarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 22.10.2022. do 27.10.2022. godine.
Oktobarski ispitni rok - THiEH
13.10.2022. / 08.04 Oktobarski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 22.10.2022. do 27.10.2022. godine.
Oktobarski ispitni rok - SII
13.10.2022. / 08.04 Oktobarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 22.10.2022. do 27.10.2022. godine.
Oktobarski ispitni rok - IR
13.10.2022. / 08.04 Oktobarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 22.10.2022. do 27.10.2022. godine.
Ispitni rok Septembar 2 - PE
01.08.2022. / 11.34 Ispitni rok Septembar 2 - PE Redovan ispitni rok, traje od 12.09.2022. do 24.09.2022. godine.
Ispitni rok Septembar 2 - THiEH
01.08.2022. / 11.35 Ispitni rok Septembar 2 - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 12.09.2022. do 24.09.2022. godine.
Ispitni rok Septembar 2 - IT
01.08.2022. / 11.34 Ispitni rok Septembar 2 - IT Redovan ispitni rok, traje od 12.09.2022. do 24.09.2022. godine.
Ispitni rok Septembar 2 - SII
01.08.2022. / 11.35 Ispitni rok Septembar 2 - SII Redovan ispitni rok, traje od 12.09.2022. do 24.09.2022. godine.
Ispitni rok Septembar 2 - IR
01.08.2022. / 11.35 Ispitni rok Septembar 2 - IR Redovan ispitni rok, traje od 12.09.2022. do 24.09.2022. godine.
Ispitni rok Septembar 1 - PE
12.07.2022. / 12.26 Ispitni rok Septembar 1 - PE Redovan ispitni rok, traje od 29.08.2022. do 10.09.2022. godine.
Ispitni rok Septembar 1 - IR
12.07.2022. / 12.26 Ispitni rok Septembar 1 - IR Redovan ispitni rok, traje od 29.08.2022. do 10.09.2022. godine.
Ispitni rok Septembar 1 - THiEH
12.07.2022. / 12.27 Ispitni rok Septembar 1 - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 29.08.2022. do 10.09.2022. godine.
Ispitni rok Septembar 1 - SII
12.07.2022. / 12.27 Ispitni rok Septembar 1 - SII Redovan ispitni rok, traje od 29.08.2022. do 10.09.2022. godine.
Ispitni rok Septembar 1 - IT
12.07.2022. / 12.27 Ispitni rok Septembar 1 - IT Redovan ispitni rok, traje od 29.08.2022. do 10.09.2022. godine.
Julski ispitni rok - THiEH
23.06.2022. / 13.03 Julski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 04.07.2022. do 16.07.2022. godine.
Julski ispitni rok - SII
23.06.2022. / 13.03 Julski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 04.07.2022. do 16.07.2022. godine.
Julski ispitni rok - PE
23.06.2022. / 13.03 Julski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 04.07.2022. do 16.07.2022. godine.
Julski ispitni rok - IT
23.06.2022. / 13.02 Julski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 04.07.2022. do 16.07.2022. godine.
Julski ispitni rok - IR
23.06.2022. / 13.02 Julski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 04.07.2022. do 16.07.2022. godine.
Junski ispitni rok - THiEH
13.06.2022. / 06.27 Junski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 20.06.2022. do 02.07.2022. godine.
Junski ispitni rok - SII
13.06.2022. / 06.26 Junski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 20.06.2022. do 02.07.2022. godine.
Junski ispitni rok - PE
13.06.2022. / 06.26 Junski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 20.06.2022. do 02.07.2022. godine.
Junski ispitni rok - IR
13.06.2022. / 06.26 Junski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 20.06.2022. do 02.07.2022. godine.
Junski ispitni rok - IT
13.06.2022. / 06.26 Junski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 20.06.2022. do 02.07.2022. godine.
Majski ispitni rok
26.05.2022. / 06.12 Majski ispitni rok Vanredan ispitni rok, traje od 13.06.2022. do 13.06.2022. godine.
Aprilski ispitni rok - IR
28.04.2022. / 11.07 Aprilski ispitni rok - IR Vanredan ispitni rok, traje od 09.05.2022. do 13.05.2022. godine.
Aprilski ispitni rok - IT
28.04.2022. / 11.07 Aprilski ispitni rok - IT Vanredan ispitni rok, traje od 09.05.2022. do 13.05.2022. godine.
Aprilski ispitni rok - PE
28.04.2022. / 11.07 Aprilski ispitni rok - PE Vanredan ispitni rok, traje od 09.05.2022. do 13.05.2022. godine.
Aprilski ispitni rok - SII
28.04.2022. / 11.07 Aprilski ispitni rok - SII Vanredan ispitni rok, traje od 09.05.2022. do 13.05.2022. godine.
Aprilski ispitni rok - THiEH
28.04.2022. / 11.08 Aprilski ispitni rok - THiEH Vanredan ispitni rok, traje od 09.05.2022. do 13.05.2022. godine.
Martovski ispitni rok - IR
16.03.2022. / 13.55 Martovski ispitni rok - IR Vanredan ispitni rok, traje od 28.03.2022. do 02.04.2022. godine.
Martovski ispitni rok - IT
16.03.2022. / 13.56 Martovski ispitni rok - IT Vanredan ispitni rok, traje od 28.03.2022. do 02.04.2022. godine.
Martovski ispitni rok - PE
16.03.2022. / 13.56 Martovski ispitni rok - PE Vanredan ispitni rok, traje od 28.03.2022. do 02.04.2022. godine.
Martovski ispitni rok - SII
16.03.2022. / 13.56 Martovski ispitni rok - SII Vanredan ispitni rok, traje od 28.03.2022. do 02.04.2022. godine.
Martovski ispitni rok - THiEH
16.03.2022. / 13.56 Martovski ispitni rok - THiEH Vanredan ispitni rok, traje od 28.03.2022. do 02.04.2022. godine.
Februarski ispitni rok - PE
14.01.2022. / 14.22 Februarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 31.01.2022. do 12.02.2022. godine.
Februarski ispitni rok - IR
14.01.2022. / 14.22 Februarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 31.01.2022. do 12.02.2022. godine.
Februarski ispitni rok - IT
14.01.2022. / 14.23 Februarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 31.01.2022. do 12.02.2022. godine.
Februarski ispitni rok - SII
14.01.2022. / 14.23 Februarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 31.01.2022. do 12.02.2022. godine.
Februarski ispitni rok - THiEH
14.01.2022. / 14.23 Februarski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 31.01.2022. do 12.02.2022. godine.
Januarski ispitni rok - THiEH
10.01.2022. / 07.48 Januarski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 17.01.2022. do 29.01.2022. godine.
Januarski ispitni rok - SII
10.01.2022. / 07.47 Januarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 17.01.2022. do 29.01.2022. godine.
Januarski ispitni rok - PE
10.01.2022. / 07.47 Januarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 17.01.2022. do 29.01.2022. godine.
Januarski ispitni rok - IT
10.01.2022. / 07.47 Januarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 17.01.2022. do 29.01.2022. godine.
Januarski ispitni rok - IR
10.01.2022. / 07.46 Januarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 17.01.2022. do 29.01.2022. godine.
Decembarski ispitni rok
14.12.2021. / 10.09 Decembarski ispitni rok Redovan ispitni rok, traje od 30.12.2021. do 30.12.2021. godine.
Univerzitet Singidunum © 2024