117,0490

Ispitni rokovi za 2023. godinu

Svi ispiti se održavaju isključivo u prostorijama Univerziteta Singidunum.


Januarski ispitni rok - PE
29.12.2023. / 19.04 Januarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2024. do 27.01.2024. godine.
Januarski ispitni rok - SII
29.12.2023. / 19.03 Januarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2024. do 27.01.2024. godine.
Januarski ispitni rok - THiEH
29.12.2023. / 19.03 Januarski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2024. do 27.01.2024. godine.
Januarski ispitni rok - IR
29.12.2023. / 19.03 Januarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2024. do 27.01.2024. godine.
Januarski ispitni rok - IT
29.12.2023. / 19.02 Januarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2024. do 27.01.2024. godine.
Decembarski ispitni rok
18.12.2023. / 20.26 Decembarski ispitni rok Redovan ispitni rok, traje od 30.12.2023. do 30.12.2023. godine.
Novembarski ispitni rok - PE
13.11.2023. / 16.07 Novembarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 27.11.2023. do 02.12.2023. godine.
Novembarski ispitni rok - SII
13.11.2023. / 16.07 Novembarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 27.11.2023. do 02.12.2023. godine.
Novembarski ispitni rok - IT
13.11.2023. / 16.07 Novembarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 27.11.2023. do 02.12.2023. godine.
Novembarski ispitni rok - IR
13.11.2023. / 16.07 Novembarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 27.11.2023. do 02.12.2023. godine.
Novembarski ispitni rok - THIEH
13.11.2023. / 16.07 Novembarski ispitni rok - THIEH Redovan ispitni rok, traje od 27.11.2023. do 02.12.2023. godine.
OKTOBARSKI ROK 23/24 PE
11.10.2023. / 20.59 OKTOBARSKI ROK 23/24 PE Redovan ispitni rok, traje od 23.10.2023. do 28.10.2023. godine.
OKTOBARSKI ROK 23/24 IT
11.10.2023. / 20.59 OKTOBARSKI ROK 23/24 IT Redovan ispitni rok, traje od 23.10.2023. do 28.10.2023. godine.
OKTOBARSKI ROK 23/24 SII
11.10.2023. / 20.59 OKTOBARSKI ROK 23/24 SII Redovan ispitni rok, traje od 23.10.2023. do 28.10.2023. godine.
OKTOBARSKI ROK 23/24 THIEH
11.10.2023. / 21.00 OKTOBARSKI ROK 23/24 THIEH Redovan ispitni rok, traje od 23.10.2023. do 28.10.2023. godine.
OKTOBARSKI ROK 23/24 IR
11.10.2023. / 21.00 OKTOBARSKI ROK 23/24 IR Redovan ispitni rok, traje od 23.10.2023. do 28.10.2023. godine.
SEP2 2023 - IT
25.08.2023. / 19.46 SEP2 2023 - IT Redovan ispitni rok, traje od 11.09.2023. do 22.09.2023. godine.
SEP2 2023 - THiEH
25.08.2023. / 19.45 SEP2 2023 - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 11.09.2023. do 22.09.2023. godine.
SEP2 2023 - SII
25.08.2023. / 19.45 SEP2 2023 - SII Redovan ispitni rok, traje od 11.09.2023. do 22.09.2023. godine.
SEP2 2023 - PE
25.08.2023. / 19.45 SEP2 2023 - PE Redovan ispitni rok, traje od 11.09.2023. do 22.09.2023. godine.
SEP2 2023 - IR
25.08.2023. / 19.45 SEP2 2023 - IR Redovan ispitni rok, traje od 11.09.2023. do 22.09.2023. godine.
SEP1 2023 - THEH
07.07.2023. / 19.13 SEP1 2023 - THEH Redovan ispitni rok, traje od 28.08.2023. do 10.09.2023. godine.
SEP1 2023 - SII
07.07.2023. / 19.14 SEP1 2023 - SII Redovan ispitni rok, traje od 28.08.2023. do 10.09.2023. godine.
SEP1 2023 - PE
07.07.2023. / 19.14 SEP1 2023 - PE Redovan ispitni rok, traje od 28.08.2023. do 10.09.2023. godine.
SEP1 2023 - IR
07.07.2023. / 19.15 SEP1 2023 - IR Redovan ispitni rok, traje od 28.08.2023. do 10.09.2023. godine.
SEP1 2023 - IT
07.07.2023. / 19.15 SEP1 2023 - IT Redovan ispitni rok, traje od 28.08.2023. do 10.09.2023. godine.
JUL 2023 - THEH
12.06.2023. / 20.54 JUL 2023 - THEH Redovan ispitni rok, traje od 26.06.2023. do 08.07.2023. godine.
JUL 2023 - SII
12.06.2023. / 20.54 JUL 2023 - SII Redovan ispitni rok, traje od 26.06.2023. do 08.07.2023. godine.
JUL 2023 - PE
12.06.2023. / 20.53 JUL 2023 - PE Redovan ispitni rok, traje od 26.06.2023. do 08.07.2023. godine.
JUL 2023 - IT
12.06.2023. / 20.53 JUL 2023 - IT Redovan ispitni rok, traje od 26.06.2023. do 08.07.2023. godine.
JUL 2023 - IR
12.06.2023. / 20.53 JUL 2023 - IR Redovan ispitni rok, traje od 26.06.2023. do 08.07.2023. godine.
Jun 2023 - IR
01.06.2023. / 20.13 Jun 2023 - IR Redovan ispitni rok, traje od 12.06.2023. do 24.06.2023. godine.
Jun 2023 - IT
01.06.2023. / 20.13 Jun 2023 - IT Redovan ispitni rok, traje od 12.06.2023. do 24.06.2023. godine.
Jun 2023 - PE
01.06.2023. / 20.13 Jun 2023 - PE Redovan ispitni rok, traje od 12.06.2023. do 24.06.2023. godine.
Jun 2023 - SII
01.06.2023. / 20.13 Jun 2023 - SII Redovan ispitni rok, traje od 12.06.2023. do 24.06.2023. godine.
Jun 2023 - THEH
01.06.2023. / 20.13 Jun 2023 - THEH Redovan ispitni rok, traje od 12.06.2023. do 24.06.2023. godine.
Maj 2023 - Centar Novi Sad
16.05.2023. / 23.42 Maj 2023 - Centar Novi Sad Redovan ispitni rok, traje od 23.05.2023. do 28.05.2023. godine.
April 2023 - IR
13.04.2023. / 16.39 April 2023 - IR Redovan ispitni rok, traje od 25.04.2023. do 29.04.2023. godine.
April 2023 - IT
13.04.2023. / 16.40 April 2023 - IT Redovan ispitni rok, traje od 25.04.2023. do 29.04.2023. godine.
April 2023 - PE
13.04.2023. / 16.45 April 2023 - PE Redovan ispitni rok, traje od 25.04.2023. do 29.04.2023. godine.
April 2023 - SII
13.04.2023. / 16.46 April 2023 - SII Redovan ispitni rok, traje od 25.04.2023. do 29.04.2023. godine.
April 2023 - THIEH
13.04.2023. / 16.47 April 2023 - THIEH Redovan ispitni rok, traje od 25.04.2023. do 29.04.2023. godine.
Mart 2023 - IR
07.03.2023. / 15.57 Mart 2023 - IR Redovan ispitni rok, traje od 20.03.2023. do 25.03.2023. godine.
Mart 2023 - IT
07.03.2023. / 15.58 Mart 2023 - IT Redovan ispitni rok, traje od 20.03.2023. do 25.03.2023. godine.
Mart 2023 - PE
07.03.2023. / 15.58 Mart 2023 - PE Redovan ispitni rok, traje od 20.03.2023. do 25.03.2023. godine.
Mart 2023 - SII
07.03.2023. / 15.58 Mart 2023 - SII Redovan ispitni rok, traje od 20.03.2023. do 25.03.2023. godine.
Mart 2023 - THiEH
07.03.2023. / 15.58 Mart 2023 - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 20.03.2023. do 25.03.2023. godine.
Februarski ispitni rok - SII
12.01.2023. / 22.59 Februarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2023. do 11.02.2023. godine.
Februarski ispitni rok - IR
12.01.2023. / 23.37 Februarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2023. do 11.02.2023. godine.
Februarski ispitni rok - PE
12.01.2023. / 23.37 Februarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2023. do 11.02.2023. godine.
Februarski ispitni rok - THIEH
12.01.2023. / 23.38 Februarski ispitni rok - THIEH Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2023. do 11.02.2023. godine.
Februarski ispitni rok - IT
12.01.2023. / 23.38 Februarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2023. do 11.02.2023. godine.
Januarski ispitni rok - PE
05.01.2023. / 17.20 Januarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2023. do 28.01.2023. godine.
Januarski ispitni rok - IT
05.01.2023. / 17.20 Januarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2023. do 28.01.2023. godine.
Januarski ispitni rok - IR
05.01.2023. / 17.19 Januarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2023. do 28.01.2023. godine.
Januarski ispitni rok - SII
05.01.2023. / 17.19 Januarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2023. do 28.01.2023. godine.
Januarski ispitni rok - THIEH
05.01.2023. / 17.19 Januarski ispitni rok - THIEH Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2023. do 28.01.2023. godine.
Decembarski ispitni rok
09.12.2022. / 10.58 Decembarski ispitni rok Redovan ispitni rok, traje od 30.12.2022. do 30.12.2022. godine.
Univerzitet Singidunum © 2024