117,0490

Ispitni rokovi za 2024. godinu

Svi ispiti se održavaju isključivo u prostorijama Univerziteta Singidunum.


Septembar 2 - IR
10.07.2024. / 18.15 Septembar 2 - IR Redovan ispitni rok, traje od 09.09.2024. do 21.09.2024. godine.
Septembar 2 - SII
10.07.2024. / 18.13 Septembar 2 - SII Redovan ispitni rok, traje od 09.09.2024. do 21.09.2024. godine.
Septembar 2 - IT
10.07.2024. / 18.13 Septembar 2 - IT Redovan ispitni rok, traje od 09.09.2024. do 21.09.2024. godine.
Septembar 2 - PE
10.07.2024. / 18.13 Septembar 2 - PE Redovan ispitni rok, traje od 09.09.2024. do 21.09.2024. godine.
Septembar 2 - THIEH
10.07.2024. / 18.12 Septembar 2 - THIEH Redovan ispitni rok, traje od 09.09.2024. do 21.09.2024. godine.
Septembar 1 - IT
09.07.2024. / 13.45 Septembar 1 - IT Redovan ispitni rok, traje od 26.08.2024. do 07.09.2024. godine.
Septembar 1 - THIEH
09.07.2024. / 13.45 Septembar 1 - THIEH Redovan ispitni rok, traje od 26.08.2024. do 07.09.2024. godine.
Septembar 1 - SII
09.07.2024. / 13.45 Septembar 1 - SII Redovan ispitni rok, traje od 26.08.2024. do 07.09.2024. godine.
Septembar 1 - IR
09.07.2024. / 13.45 Septembar 1 - IR Redovan ispitni rok, traje od 26.08.2024. do 07.09.2024. godine.
Septembar 1 - PE
09.07.2024. / 13.46 Septembar 1 - PE Redovan ispitni rok, traje od 26.08.2024. do 07.09.2024. godine.
IR JUL 2024
10.06.2024. / 19.46 IR JUL 2024 Redovan ispitni rok, traje od 24.06.2024. do 07.07.2024. godine.
THIEH JUL 2024
10.06.2024. / 19.46 THIEH JUL 2024 Redovan ispitni rok, traje od 24.06.2024. do 07.07.2024. godine.
IT JUL 2024
10.06.2024. / 19.47 IT JUL 2024 Redovan ispitni rok, traje od 24.06.2024. do 07.07.2024. godine.
PE JUL 2024
10.06.2024. / 19.47 PE JUL 2024 Redovan ispitni rok, traje od 24.06.2024. do 07.07.2024. godine.
SII JUL 2024
10.06.2024. / 19.48 SII JUL 2024 Redovan ispitni rok, traje od 24.06.2024. do 07.07.2024. godine.
Junski ispitni rok - SII
29.05.2024. / 15.36 Junski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 10.06.2024. do 22.06.2024. godine.
Junski ispitni rok - THIEH
29.05.2024. / 15.36 Junski ispitni rok - THIEH Redovan ispitni rok, traje od 10.06.2024. do 22.06.2024. godine.
Junski ispitni rok - PE
29.05.2024. / 15.36 Junski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 10.06.2024. do 22.06.2024. godine.
Junski ispitni rok - IT
29.05.2024. / 15.36 Junski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 10.06.2024. do 22.06.2024. godine.
Junski ispitni rok - IR
29.05.2024. / 15.36 Junski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 10.06.2024. do 22.06.2024. godine.
Majski ispitni rok
20.05.2024. / 19.29 Majski ispitni rok Redovan ispitni rok, traje od 07.06.2024. do 07.06.2024. godine.
Aprilski ispitni rok - THIEH
10.04.2024. / 19.35 Aprilski ispitni rok - THIEH Redovan ispitni rok, traje od 22.04.2024. do 27.04.2024. godine.
Aprilski ispitni rok - SII
10.04.2024. / 19.35 Aprilski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 22.04.2024. do 27.04.2024. godine.
Aprilski ispitni rok - PE
10.04.2024. / 19.35 Aprilski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 22.04.2024. do 27.04.2024. godine.
Aprilski ispitni rok - IT
10.04.2024. / 19.35 Aprilski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 22.04.2024. do 27.04.2024. godine.
Aprilski ispitni rok - IR
10.04.2024. / 19.35 Aprilski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 22.04.2024. do 27.04.2024. godine.
Martovski ispitni rok - IR
06.03.2024. / 19.29 Martovski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 18.03.2024. do 23.03.2024. godine.
Martovski ispitni rok - THiEH
06.03.2024. / 19.29 Martovski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 18.03.2024. do 23.03.2024. godine.
Martovski ispitni rok - IT
06.03.2024. / 19.29 Martovski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 18.03.2024. do 23.03.2024. godine.
Martovski ispitni rok - PE
06.03.2024. / 19.29 Martovski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 18.03.2024. do 23.03.2024. godine.
Martovski ispitni rok - SII
06.03.2024. / 19.29 Martovski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 18.03.2024. do 23.03.2024. godine.
Februarski ispitni rok - THiEH
15.01.2024. / 17.17 Februarski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 29.01.2024. do 10.02.2024. godine.
Februarski ispitni rok - IT
15.01.2024. / 17.18 Februarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 29.01.2024. do 10.02.2024. godine.
Februarski ispitni rok - SII
15.01.2024. / 17.18 Februarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 29.01.2024. do 10.02.2024. godine.
Februarski ispitni rok - IR
15.01.2024. / 17.18 Februarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 29.01.2024. do 10.02.2024. godine.
Februarski ispitni rok - PE
15.01.2024. / 17.18 Februarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 29.01.2024. do 10.02.2024. godine.
Januarski ispitni rok - PE
29.12.2023. / 19.04 Januarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2024. do 27.01.2024. godine.
Januarski ispitni rok - SII
29.12.2023. / 19.03 Januarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2024. do 27.01.2024. godine.
Januarski ispitni rok - THiEH
29.12.2023. / 19.03 Januarski ispitni rok - THiEH Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2024. do 27.01.2024. godine.
Januarski ispitni rok - IR
29.12.2023. / 19.03 Januarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2024. do 27.01.2024. godine.
Januarski ispitni rok - IT
29.12.2023. / 19.02 Januarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 15.01.2024. do 27.01.2024. godine.
Decembarski ispitni rok
18.12.2023. / 20.26 Decembarski ispitni rok Redovan ispitni rok, traje od 30.12.2023. do 30.12.2023. godine.
Univerzitet Singidunum © 2024