117,1015

Kurs evra

Kurs koji se računa za školarinu, ispite i druge uplate na Univerzitetu Singidunum je srednji kurs evra Narodne banke Srbije koji se računa poslednjeg dana u mesecu i važi za ceo naredni mesec.


Kurs za period od 01.06.2024. do 30.06.2024. godine, iznosi:

117,1015

Univerzitet Singidunum © 2024