117,0490

Informacije o upisu studenata u više godine,obnova godine i primena novog cenovnika

Studenti Univerziteta Singidunum obavešteni su putem veb stranice o upisu u drugu, treću i četvrtu godinu studijskih programa gde je navedeno da je upis u više godine studija i obnovi godine počeo 07.09.2023.g. i da školska godina počinje 25.09.2023.g.

Jedan broj studenata podnosi molbe za upis u više godine nakon početka školske 2023/24 godine. Ovim putem obaveštavamo studente da se upis u više godine studija i obnova godine može obaviti do 15. novembra 2023.g. uz molbu sa navedenim jasnim razlozima neupisivanja godine i obnove godine na vreme. Molbe će biti razmatrane i doneta odluka.

Napominjemo da studentima koji ne upišu višu godinu studija ili ne obnove godinu, prestaje status studenta prema Zakonu. S obzirom da je nakon početka školske godine stupio na snagu novi Cenovnik, obaveštavaju se studenti da će, ukoliko im molba za upis bude odobrena, upis u tekuću šk. 2023/24 izvršiti prema starom Cenovniku.

Nove odredbe Cenovnika koje se odnose na obnovu četvrte godine studija drugi i svaki naredni put primenjivaće se od šk. 2024/25 godine, a ostale odredbe iz Cenovnika su u primeni od dana donošenja.

Univerzitet Singidunum © 2024