117,0490

Septembarski upisni rok na prvu godinu studija 2023/2024

Prijem dokumenata za upis studenata za UPIS na sve fakultete integrisanog Univerziteta Singidunum počeo je u ponedeljak 5. juna 2023. godine. Upis traje i u toku septembra. 

Svečani prijemi novoupisanih studenata će se obaviti u petak 22. septembra (raspored će biti objavljen blagovremeno). A redovna nastava je od ponedeljka 25. septembra. 

Sve informacije se mogu dobiti u studentskom servisu na telefon 011/3094-094 Beograd ili mejlom na studije|mmnkk|singidunum.ac.rs.  Telefoni u centrima: Niš - 018/208-300 Novi Sad 021/6621-900

Za on-lajn prijavu i više informacija posetite upis.singidunum.ac.rs.

Sve informacije u vezi sa upisom na studijske programe koji se izvode na engleskom jeziku možete dobiti na 011/3094-041 ili na imejl study@singidunum.ac.rs.

1685627803-4-vesti-svi-01062023-slika1.jpg

U toku septembra kandidati mogu izvršiti predaju dokumenata za upis na prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta Singidunum:

u Beogradu, Danijelova 32, radnim danima od 10-18 časova i subotom od 09-14 časova - šalteri na II spratu;
u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 4a, samo radnim danima od 09-17 časova i subotom od 09 do 14 časova u Studentskoj službi (021/6621-900);
u Nišu, Nikole Pašića 28, samo radnim danima od 08-16 časova i subotom od 09 do 14 časova u Studentskoj službi (018/208-300).

1685627801-0-vesti-svi-01062023-slika2.jpg  1685627801-1-vesti-svi-01062023-slika3.jpg

Za upis je potrebno dostaviti:

 • Original diplomu i svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (na uvid) i fotokopiju navedenih dokumenata (ne mora biti overena kopija). Ukoliko dokumenta srednje škole nisu na srpskom, hrvatskom, crnogorskom ili bosanskom jeziku potrebna je i kopija njihovih prevoda.
 • Kandidat koji je završio srednju školu van teritorije Republike Srbije (izuzetak Republika Srpska) ili je završio stranu školu/program u Republici Srbiji u obavezi je da nostrifikuje diplomu srednje škole u Agenciji za kvalifikacije. Prilikom upisa potrebno je dostaviti Odluku o priznavanju prethodno stečene strane školske isprave iz Agencije za kvalifikacije, kao i fotokopiju originalne dokumentacije i njenih prevoda.
 • Ukoliko Odluka o priznavanju prethodno stečene strane školske isprave još uvek nije urađena potrebno je dostaviti potvrdu Agencije za kvalifikacije o započetom postupku i fotokopiju originalne dokumentacije i njenih prevoda.
 • Dve fotografije za indeks dimenzija 3,5 x 4,5 cm;
 • Ličnu kartu ili fotokopiju lične karte bez čipa. Strani državljani dostavljaju kopiju pasoša (strana sa fotografijom i ličnim podacima).
 • Kandidati kojima je potrebna viza prilažu i kopiju strane pasoša sa boravišnom dozvolom (vizom), kao i kopiju prijave boravka koja se dobija u policiji. Za kandidate iz zemalja kojima nije potrebna viza kopira se strana pasoša gde se vidi datum ulaska u Srbiju, a ukoliko se iz Crne Gore / BIH u Srbiju ušlo sa ličnom kartom može se naknadno dostaviti kopija prijave boravka koja se dobija u policiji;
 • Kandidati koji upisuju studije na engleskom jeziku - potvrda da vladaju engleskim jezikom - nivo B2 – ukoliko srednja škola nije završena na engleskom jeziku – može se doneti naknadno, najkasnije do upisa naredne školske godine;
 • Kandidati koji upisuju studije na srpskom jeziku - potvrda da vladaju srpskim jezikom - nivo B2 – ukoliko srednja škola nije završena na srpskom, hrvatskom, crnogorskom ili bosanskom jeziku – može se doneti naknadno, najkasnije do upisa naredne školske godine;
 • Dokaz o uplati školarine (minimalno 10%) ili potpisani predugovor o studiranju;
 • Dokaz o uplati upisnog materijala i osiguranja (1800 din);
 • Za kandidate strane državljane - potvrda o uplaćenom zdravstvenom osiguranju u R. Srbiji;
 • Za vukovce - kopija Vukove diplome uz obavezan originalan primerak na uvid;
 • Lekarsko uverenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za upis na fakultet i urađeni elektrokardiogram – EKG za kandidate koji upisuju studijski program Fizičko vaspitanje i sport ili Menadžment u sportu.

1685627802-2-vesti-svi-01062023-slika4.jpg

Školarina se uplaćuje na jedan od sledećih brojeva računa:

Studijski program

Tekući račun 

Poslovna ekonomija 160-360190-86
Anglistika 160-360180-19
Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane 160-342460-23
Farmacija 160-360188-92
Računarske nauke; Informacione tehnologije 325-9500700190322-74
Softversko i informaciono inženjerstvo 325-9500700190326-62
Fizičko vaspitanje i sport; Menadžment u soprtu  325-9500700190324-68
Studije na engleskom jeziku 265-1780310001125-64
Životna sredina i održivi razvoj 325-9500700190324-68
Studije na engleskom jeziku 325-9500700190325-65

 

Uplata osiguranja i upisnog materijala - na račun broj: 325-9500700190321-77

VAŽNO / Molimo Vas da na sve uplate ka Univerzitetu u poziv na broj unosite Vaš matični broj tj. Vaš JMBG. Ukoliko ste strani državljanin i nemate JMBG potrebno je da unesete broj pasoša čiju fotokopiju prilažete.


1685627802-3-vesti-svi-01062023-slika5.jpg

Univerzitet Singidunum © 2024