117,0490

Certiport

Cilj sertifikacije:

CertiportMicrosoft Office Specialist (MOS) i Microsoft Technology Associate (MTA) sertifikati predstavljaju prepoznatljivu potvrdu o posedovanju adekvatnog nivoa veština u korišćenju Microsoft alata. Nivo znanja koji je potrebno pokazati prilikom polaganja i unificirana pravila na nivou celog sveta obezbedili su dobru reputaciju sertifikata, a samim tim što iza njih stoji Microsoft, garantovana je njihova vrednost na tržištu rada.

Kome je sertifikacija namenjena:

Savremeni vidovi studiranja podrazumevaju svakodnevno korišćenje informacionih tehnologija, a veštine koje se razvijaju pripremom za sertifikaciju značajno pomažu i studentima koji se nalaze na početku studija. Poznavanje Mikrosoftovih alata doprinosi kvalitetnijoj i efikasnijoj pripremi samostalnih projekata, seminarskih radova i prezentacija, na ovaj način sertifikacija pomaže postizanju boljih rezultata i na predmetima koji nisu usko vezani za informacione tehnologije.

Uslovi polaganja i sertifikacija, zvanja koja se dobijaju:

Sertifikacioni ispiti po ceni znatno nižoj od tržišne su namenjeni svim studentima Univerziteta Singidunum i studentima Univerziteta u Beogradu koji žele da potvrde stečena znanja i praktične veštine u upotrebi Microsoft alata. Zainteresovanim kandidatima za polaganje sertifikacionog ispita, na raspolaganju su elektronski materijali za pripremu polaganja ispita kao i pripremna nastava/obuka za polaganje ispita, odnosno dostupni kursevi sa Microsoft IT Academy programa.

Nakon uspešno položenog ispita kandidatu se izdaje zvaničan Microsoft sertifikat i to:

  • Microsoft Office (MOS)
    • Microsoft Office Specialist (osnovni nivo)
    • Microsoft Office Expert Specialist (srednji nivo)
    • Microsoft Office Master Specialist (najviši nivo)
  • Microsoft tehnologije (MTA)
    • Microsoft Technology Associate (osnovni nivo)

Primena kursa u privredi:

Obzirom da u današnjem radnom okruženju svaka kompanija od zaposlenih zahteva određeni nivo poznavanja informacionih tehnologija nevezano od radnog profila zaposlenog, ovi sertifikati garantuju spremnost za ulazak na tržište rada i smanjenje troškova poslodavca za potrebe edukacije zaposlenih. Poslodavcima se pruža mogućnost da kroz serijski broj sertifikata brzo i jednostavno putem Internet portala Certiport testnog centra ili Microsoft Certified Professional, provere autentičnost sertifikata i validnost svih navedenih podataka.

Detaljne informacije o sertifikaciji i pripremnoj nastavi/obuci, kao i formular za on-line prijavljivanje, nalaze levo u sajdbaru.

Kontakt:

Univerzitet Singidunum © 2024