117,0490

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment

Studentima III godine FTHM praksa u trajanju od četiri radne nedelje, kao I studentima IV godine FTHM, u trajanju od šest radnih nedelja, je obavezna i predviđena nastavnim planom i programom kao deo predmeta Praktična istraživanja i poslovne veštine.

Prijava za praksu studenata se vrši isključivo on-line, a prema oblastima interesovanja.

U organizaciji Univerziteta na praksu će biti upućeni studenti koji pošalju on-line prijavu do kraja aprila tekuće školske godine. Studenti će biti naknadno obavešteni o terminima prakse u zavisnosti od potreba organizacija i studenata.

Studenti koji su ranije obavili stručnu praksu u zemlji i inostranstvu treba da donesu potvrdu o obavljenoj praksi kako bi im se izvršilo priznavanje. Neophodno je da prilože i popunjen dnevnik prakse, overen od strane poslodavca. Dnevnik prakse na srpskom jeziku preuzmite ovde, a na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Univerzitet Singidunum © 2024