117,0490

Školarine i tekući računi

Školarina

Školarina za novoupisane studente na master akademskim studijama koje se realizuju na srpskom jeziku na Univerzitetu Singidunum u Beogradu iznosi:

  • 1980 evra na studijskom programu Životna sredina i održivi razvoj,
  • 1800 evra na ostalim studijskim programima.

Uplata školarine vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu Univerziteta „Singidunum“

Školarinu je moguće plaćati u mesečnim ratama. Pri upisu se uplaćuje 20% od ukupnog iznosa a preostali iznos se deli na 10 jednakih mesečnih rata.

Za upis na master studije neophodno je uplatiti i upisni materijal u iznosu od 1500 dinara.

Za prijavu i odbranu završnog master rada i troškove izrade diplome student plaća 300 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu Univerziteta.

Navedeni iznos je potrebno uplatiti do zakazivanja termina za odbranu završnog master rada.

Tekući računi

Kliknite ovde da otvorite stranicu sa spiskom tekućih računa.

Univerzitet Singidunum © 2024