117,0490

Navicat

Kome je program namenjen: 

Univerzitet Singidunum u saradnji sa kompanijom PremiumSoft je član NAPP programa od 1. juna 2015. godine. NAPP (Navicat Academic Partner Program) je program prevashodno namenjen studentima Fakulteta za informatiku i računarstvo. Program pruža mogućnost studentima da kroz nastavne procese iz oblasti informacionih tehnologija i različite platforme baza podataka, upotrebom Navicat programa steknu znanja i veštine u administraciji i menadžmentu. U svim elektronskim učionicama Univerziteta studentima je na raspolaganju Navicat Essentials Premium softver koji pruža mogućnost administracije MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL, Oracle, MariaDB i SQLite platformi baza podataka. 

Prednosti upotrebe Navicat softverskog alata:

Upotrebom jedinstvenog softverskog alata sa brzim korisničkim interfejsom koji podržava administraciju više sistema relacionih baza podataka (Relational Database Management Systems) studenti mogu da koristiti softver za sve baze podataka sa kojima se tokom studija susreću, što uključuje MySQL, MS SQL Server i Oracle baze podataka kroz kurseve na Oracle Akademije.

Navicat Essentials Premium se koristi na sledećim predmetima:

  • Baze podataka
  • Internet tehnologije
  • Programski jezici
  • Informacioni sistemi
  • Razvoj aplikativnog softvera
  • Internet marketing
  • Web platforme
  • Elektronsko poslovanje
  • Interakcija čovek računar
  • Internet i Web tehnologije

Više o softverskom alatu Navicat možete pročitati na www.navicat.com

Više o Navicat akademskom programu možete pročitati na www.navicat.com/store/sponsorship

Navicat

Univerzitet Singidunum © 2024