117,1015

Master studije na Univerzitetu Singidunum

Zašto upisati master studije?

  1. viši stepen stručne spreme povećava mogućnosti za zaposlenje,
  2. individualni pristup kandidatu kroz mentorski rad značajno ubrzava učenje i napredovanje,
  3. savremeni nastavni programi obezbeđuju nadogradnju praktičnih i teorijskih znanja stečenih na osnovnim studijama,
  4. kroz izradu master teze kandidat uči da istražuje, da saopštava rezultate istraživanja i tako se priprema za doktorske studije,
  5. kroz istraživanje kandidat se upoznaje sa novim trendovima u izabranoj naučnoj oblasti.


Na kraju, najveća prednost master studijskih programa jeste sloboda izbora. Na master programima kandidat sam bira oblasti u okviru kojih će zajedno sa mentorom osmisliti i sprovesti istraživanje, što znači da po prvi put tokom školovanja ima potpunu slobodu da izabere temu koja najbolje odslikava njegova interesovanja.

 

Potvrda kvaliteta Svetske turističke organizacije za studijski program Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu.

 UNWTO TEDQUAL 2019


Po odbrani master rada, kandidati stiču zvanje mastera za odabranu naučnu oblast.

Univerzitet Singidunum © 2024