117,0490

Poslovni fakultet

Studentima IV godine Poslovnog fakulteta praksa, u trajanju od dve radne nedelje, je obavezna i predviđena nastavnim planom i programom kao deo predmeta Praktična istraživanja i poslovne veštine.


Prijava za praksu studenata se vrši isključivo on-line, a prema oblastima interesovanja.


U organizaciji Univerziteta na praksu će biti upućeni studenti IV godine koji pošalju on-line prijavu do kraja aprila tekuće školske godine. Studenti će biti naknadno obavešteni o terminima prakse u zavisnosti od potreba organizacija i studenata.


Studenti koji su ranije obavili stručnu praksu u zemlji i inostranstvu treba da donesu potvrdu o obavljenoj praksi kako bi im se izvršilo priznavanje. Neophodno je da prilože i popunjen dnevnik prakse, overen od strane poslodavca.Dnevnik prakse na srpskom jeziku preuzmite ovde, a na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.


Zaposleni studenti su oslobođeni obavljanja profesionalne prakse (na osnovu donete potvrde o zaposlenju na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica).


Studenti koji žele samostalno da organizuju profesionalnu praksu treba da donesu potvrdu iz organizacije (na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica i naznačenim periodom kada će ići na praksu) na osnovu koje će im Univerzitet izdati uput za praksu.


Nakon obavljene profesionalne prakse potrebno je doneti potvrdu, popunjen dnevnik prakse i indeks, kod  konsultacije kod prof. dr Jelene Gajić online sredom od 13 do 14 časova putem Microsoft Teamsa.

Univerzitet Singidunum © 2024