117,0490

Amadeus

Sporazum:
Univerzitet Singidunum i Amadeus Komercijalna Organizacija, dana 04.12.2008. godine, potpisali su Sporazum o saradnji, prema kojem će se studenti Univerziteta Singidunum, po posebnim uslovima, obučavati i sertifikovati za rad na „Amadeus“ sistemu, vodećem sistemu u oblasti informacione tehnologije u industriji putovanja. Sporazumom je predviđena i stručna praksa za studenate sa Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment.

Cilj i agenda:
Cilj Amadeus Functionality kursa je da obuči polaznike kako da:

 • pristupe Amadeus centralnom sistemu
 • pristupe Amadeus informativnim stranama (AIS) i stranicama na kojima će pronaći objašnjenja svih funkcija u Amadeus sistemu
 • tumače sve kodove koji se pojavljuju u radu na Amadeus sistemu
 • pristupe informacijama IATA-inog putničkog informatora (Timatic)
 • traže i tumače prikaze redova letenja i raspoloživosti letova
 • kreiraju putničku rezervaciju (Passenger Name Record, PNR) i sve njene opcione elemente koji se mogu pojaviti u praksi, vrše izmene i tumače istoriju rezervacije
 • tumače osnovni prikaz tarifa
 • rezervišu mesto u avionu po želji putnika
 • komuniciraju sa avio kompanijama i drugim korisnicima sistema (preko Amadeus Queues)
 • pronađu adekvatnu cenu za određeno putovanje i izdaju putnički dokument
 • pronađu i rezervišu hotele i rent-a-car.

Detaljna agenda kursa po danima se može videti na ovom linku >>

Kome je kurs namenjen:
Kurs je namenjen isključivo studentima, apsolventima i diplomcima Univerziteta Singidunum.

Uslovi polaganja i sertifikacija, zvanja koja se dobijaju:
Preduslovi za pohađanje kursa su poznavanje engleskog jezika (Srednji B) i elementarno znanje rada na računaru. Nakon završene obuke i uspešno položenog testa studenti dobijaju sertifikat Amadeus Funcionality koji je priznat u celom svetu.

Primena kursa u privredi:
Amadeus sistem koristi više od 90% turističkih agencija u Srbiji, a oko 50% u Evropi. Pored turističkih agencija, Amadeus koriste i avio kompanije, hoteli, rentacar agencije, restorani i druge zainteresovane strane. Mogućnost rada na globalnom distribucionom sistemu Amadeus i osposobljenost polaznika za prodaju avio kapaciteta vazduhoplovnih kompanija u redovnom vazdušnom saobraćaju, rezervacija hotela, vozila i drugih usluga, otvara vrata u bilo kom segmentu turističkog i putničkog poslovanja.

Način prijave na kurs:
Zainteresovani studenti popunjavaju onlajn prijavu i šalju na navedene e-mail adrese. Nakon prijave, Amadeus kompanija obaveštava polaznike o realizaciji plaćanja i početku obuke.

Onlajn prijava se može preuzeti sa ovog linka >>

Kontakt:
Na nivou Univerziteta kontakt osoba je prof. dr Angelina Njeguš. Za dodatne informacije o kursu, molimo vas pišite direktno Amadeus kompaniji na email info|mmnkk|amadeus.rs.

Agenda kursa

Online prijava

Kontakt email

Univerzitet Singidunum © 2024