117,0490

Cisco

Cilj i agenda:

Cisco mrežna akademija Univerziteta Singidunum je osnovana sa ciljem da studentima omogući sticanje najsavremenijih znanja iz oblasti računarskih telekomunikacija.

Kome je kurs namenjen:

Kursevi na Cisco mrežnoj akademiji Univerziteta Singidunum prvenstveno su namenjeni studentima viših godina Fakulteta za informatiku i računarstvo, kao i diplomiranim studentima koji žele da zbog poslovnih izazova prošire svoja znanja iz oblasti računarskih telekomunikacija.

Uslovi polaganja i sertifikacija, zvanja koja se dobijaju:

Pohađanje kurseva na Cisco mrežnoj akademiji Univerziteta Singidunum podrazumeva praćenje predavanja, rad u specijalizovanoj mrežnoj laboratoriji, učenje putem Internet platforme i polaganje ispita. Akademija se pridržava najoštrijih globalnih kriterijuma prilikom ocenjivanja i polaganja a stepen uspešnog završavanja kurseva od strane polaznika je oko 80 procenata. Pohađanjem kurseva na akademiji studenti imaju mogućnost da steknu akademske i industrijske sertifikate koji su globalno priznati i visoko se vrednuju od strane poslodavaca.

Primena kursa u privredi:

Na Cisco mrežnoj akademiji Univerziteta Singidunum se mogu pohađati kursevi specijalizovani za rad na Cisco mrežnim uređajima (CCNA Routing & Switching, CCNA Discovery i CCNA Exploration grupe kurseva), ali i kursevi iz drugih IT oblasti (npr. NDG Linux Essentials), kao i kursevi koji nude dodatne poslovne veštine potrebne za 21. vek (kurs Entrepreneurship). Akademija je osnovana 2009. godine i do sada je kurseve iz njene ponude polagalo više generacija domaćih i stranih studenata. Potvrdu kvaliteta rada akademije čini i prepoznatljivost njenih kandidata od strane poslodavaca u zemlji i inostranstvu.

Detaljne informacije o akademiji i kursevima, kao i formular za on-line prijavljivanje, nalaze levo u sajdbaru.

Univerzitet Singidunum © 2024