117,1015

ECDL

O kursu/sertifikaciji:

ECDL (European Computer Driving Licence) predstavlja međunarodni standard informatičke pismenosti kojim se na nivou EU i celog sveta definiše jedinstven okvir informatičkih znanja i veština krajnjih korisnika računara. ECDL sertifikat potvrđuje potpunu kompetentnost za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu.

Cilj i agenda:

ECDL nastavni plan i program obuhvata provere znanja za sledeće tematske celine (module):

  • Osnovni moduli (Osnove korišćenja računara, Osnove korišćenja interneta, Obrada teksta, Tabelarne kalkulacije)
  • Standardni moduli (Prezentacije, Korišćenje baza podataka, IT Sigurnost, Online kolaboracija, Obrada slika, Obrada internet stranica, Projektno planiranje, 2D CAD, Upotreba zdravstvenog informacionog sistema)

Kome je kurs namenjen:

Standardizacija informatičke pismenosti po ECDL standardu je u skladu sa zahtevima savremenog tržišta rada. ECDL sertifikat je potreban svim građanima koji žele efikasnije da obavljaju svakodnevne poslove, traže zaposlenje ili žele dalji napredak u karijeri u privatnom ili javnom sektoru. Kao takav namenjen je studentima, rukovodiocima i zaposlenima u privatnom i javnom sektoru.

Uslovi polaganja i sertifikacija, zvanja koja se dobijaju:

Kandidati koji žele da dobiju ECDL Sertifikat mogu da se prijave za polaganje modula na Univerzitetu Singidunum - ovlašćenom ECDL Test centru.

ECDL Start sertifikat je osnovni Evropski standard za rad na računarima koji obuhvata paket: opšteg poznavanja rada sa datotekama, obrade teksta, tabelarnih kalkulacija i korišćenje interneta.

ECDL Core sertifikat se stiče nakon uspešno položenih ECDL Start modula uz dodatak modula za izradu prezentacija i baza podataka.

ECDL Profil sertifikat se stiče nakon uspešno položenih ECDL Start modula uz dodatak jednog ili više standard modula za IT sigurnost, on-line kolaboraciju, obradu slike, obradu internet stranica, projektno planiranje, 2D CAD, izradu prezentacija, baza podataka ili upotrebu zdravstvenog informacionog sistema.

Studenti Univerziteta Singidunum imaju posebne finansijske pogodnosti:

  • 25% popusta na cenu indeksa (popust je izražen bez PDV) i
  • 50% na cenu testiranja po jednom modulu (popust je izražen bez PDV)

Primena kursa u privredi:

Za gotovo svako radno mesto potrebno je poznavanje rada na računaru i poslodavci veoma često traže dokaz o tome. Sa ECDL međunarodno priznatom diplomom, kandidat budućem poslodavcu dokazuje da je osposobljen za korišćenje računara. Usvajanje ECDL-a kao standarda informatičke pismenosti na nivou kompanije obezbeđuje i uštedu vremena i resursa prilikom zapošljavanja novih kadrova.

Sva vaša pitanja možete poslati na e-mail: ecdl@singidunum.ac.rs

Za više informacija posetite zvanični sajt:

Univerzitet Singidunum © 2024