117,0490

Galileo

Cilj kursa

Travelport je vodeća svetska platforma za prodaju turističkih usluga. Jezgro Travelport platforme predstavlja GDS Travelport Galileo kroz aplikaciju Travelport Smartpoint, koja ide u korak sa modernim tehnologijama predvodeći inovacije u turističkom poslovanju. Univerzitet Singidunum svojim studentima pruža mogućnost dobijanja sertifikata za rad na našem globalnom distribucionom sistemu Travelport Galileo. Student se nakon završenog kursa osposobljava za pregled raspoloživosti, prodaju kapaciteta i dodatnih usluga na tradicionalnim i nisko budžetnim avio kompanijama.

Kome je kurs namenjen

Kurs je prevashodno namenjen studentima Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum. Obuka podrazumeva pohađanje baznog kursa pod nazivom: „Travelport GDS - Galileo Core: Booking File1 - Basic reservations course“.

Agenda kursa

Kurs se održava svakog meseca, a maksimalan broj polaznika je osam. Termini kursa se mogu proveriti na linku travelport.rs/kursevi.

Nastava traje 5 radnih dana od 9.30 do 15.30. Poslednjeg dana se polaže test i ukoliko se uspešno savlada dobija se sertifikat koji otvara sva vrata u turističkoj industriji.

Booking File 1 - Basic reservation course pruža mogućnost da se na jednostavan način stekne znanje u pravljenju avio rezervacija i rezervacija drugih turističkih usluga.

Travelport Galileo obavlja kurs u školskom centru koji se nalazi u ulici Knez Mihailova 30/IV, Beograd. Nastavu obavljaju stručni instruktori ovlašćeni da svakom polazniku izdaju odgovarajući sertifikat. Predavanje se izvodi na srpskom jeziku, svaki polaznik ima svoj računar i priručnik kako bi neometano mogao da prati nastavu i radi na Travelport Galileo sistemu.

Uslovi polaganja i sertifikacija

Preduslov za pohađanje kursa je poznavanje engleskog jezika i osnovno znanje rada na računaru. Nakon završenog kursa i uspešno položenog testa studenti će dobiti sertifikat, priznat u celom svetu.

Potrebno je da student popuni onlajn prijavu i pošalje na naznačenu e-mail adresu u prijavi. Prijavu na kurs je neophodno izvršiti minimum sedam dana ranije.

Studenti Univerziteta Singidunum imaju povlašćenu cenu od 7000 dinara za pohađanje kursa.

Primena kursa u privredi

Osposobljenost polaznika za rad  na Travelport Galileo sistemu  za prodaju turističkih usluga: avio sedište, hotelski smeštaj, rent-a-car i ostalog relevantnog sadržaja. Mogućnost da polaznik dosegne visoke ciljeve i postane ekspert, tako što će upravljati kompleksnim procesom pravljenja ponude, kroz prilagođeno radno okruženje.

Korisni linkovi

Univerzitet Singidunum © 2024