117,0490

IBM

Cilj i agenda:

Univerzitet Singidunum kao član IBM Akademske Inicijative, od 1. decembra 2006. godine, omogućava akademsko sertifikovanje studenata iz sledećih alata:

 • IBM Rational Software Architect
  • Modul 1. Upoznavanje sa alatom i kreiranje projekta
  • Modul 2. Kreiranje UML dijagrama: Use-case dijagram
  • Modul 3. Dijagram aktivnosti
  • Modul 4. Dijagram sekvence
  • Modul 5. Dijagram komunikacije
  • Modul 6. Dijagram stanja
  • Modul 7. Dijagram klasa
  • Modul 8. Dijagram komponenti
  • Modul 9. Dijagram raspoređivanja
  • Modul 10. Transformacija UML projekta u programski kod
  • Modul 11. BPMN dijagram
  • Modul 12. Dodatne funkcionalnosti
 • IBM InfoSphere Warehouse
  • Modul 1. InfoSphere Warehouse (ISW) 9.7 Overview
  • Modul 2. ISW Installation and Deployment Scenarios
  • Modul 3. A Tour of InfoSphere Warehouse Design Studio
  • Modul 4. Creating a Physical Data Model in Design Studio
  • Modul 5. SQL Warehousing (SQW) Tool for ETL Processes
  • Modul 6. Creating/Executing Control Flows with SQW
  • Modul 7. Deploying a DW App from Administration Console
  • Modul 8. InfoSphere Warehouse Cubing Services Overview
  • Modul 9. Cognos and ISW Packs Overview
  • Modul 10. InfoSphere Warehouse Data Mining Overview
  • Modul 11. Text Analysis Tools for Mining Unstructured Data
  • Modul 12. IBM Smart Analytics System Overview and DB2 Data Warehousing Features

Kome je kurs namenjen:

Kursevi su namenjeni prvenstveno studentima viših godina Fakulteta za informatiku i računarstvo koji žele da prošire svoja znanja iz oblasti analize i projektovanja informacionih sistema i razvoja inteligentnih sistema.

Uslovi polaganja i sertifikacija, zvanja koja se dobijaju:

Pohađanje kursa IBM Rational Software Architect podrazumeva praćenje predavanja i vežbi i redovno polaganje kolokvijuma u alatu Rational Software Architect, a koji se izučava na III godini studija na predmetu Informacioni sistemi. Ispunjavanjem predispitnih obaveza studenti stiču pravo na dobijanje akademskog IBM Rational Software Architect sertifikata koji je globalno priznat i vrednovan od strane poslodavaca čija je primarna delatnost razvoj poslovnih informacionih sistema.

Pohađanje kursa IBM InfoSphere Warehouse podrazumeva izradu svih laboratorijskih vežbi koji su predviđeni kursom, čime se stiče pravo za dobijanje istoimenog sertifikata koji je globalno vrednovan od strane poslodavaca koji se bave razvojem skladišta podataka (Data Warehouse), izradom OLAP kocki (OLAP cubes), primenom data mining tehnika i generalno razvojem inteligentnih sistema (Business Intelligence).

Za više informacija o kursevima možete se obratiti predmetnim nastavnicima:

Prof. dr Angelina Njeguš: anjegus@singidunum.ac.rs

Mr Dalibor Radovanović: dradovanovic@singidunum.ac.rs

Univerzitet Singidunum © 2024