117,0490

Microsoft IT Academy

Cilj Microsoft IT akademije:

 • Ponuda vrhunskog Microsoft-ovog nastavnog programa kako bi se studenti obrazovali u radu sa vitalnim tehnologijama.
 • Obezbediti veliki obim resursa na mreži koji omogućavaju učenje i saradnju u svakom trenutku i na svakom mestu.
 • Omogućiti studentima da se snađu u realnim zahtevima koje pred njih postavlja uspešna karijera.
 • Pomoć poslodavcima i zajednicama da dođu do obučenih IT profesionalaca.
 • Ponuditi, studentima i nastavnom osoblju, osnove koje podržavaju permanentno napredovanje u karijeri.

Kome je akademija namenjena:

Univerzitet Singidunum je član MSDN AA programa na nivou IT Pro-Platinum. MSDN AA (Microsoft Developer Network Academic Alliance) je program prevashodno namenjen studentima Fakulteta za informatiku i računarstvo za potrebe nastave i istraživanja iz oblasti računarske tehnike i informacionih sistema. Kao član programa, Fakultet je pretplaćen na korišćenje platformi i servera kompanije Microsoft, kao i razvojnih alata. Nastavno osoblje i studenti mogu preuzimati licencirani softver da bi ga instalirali na svoje računare. Treba naglasiti da se ovi softverski paketi mogu koristiti isključivo u obrazovne i istraživačke svrhe.

Prednosti akademije:

Microsoft IT Academy program studentima može da ponudi pristup platformi sa kursevima, pripremnim materijalom i laboratorijskim vežbama koje će studentima u velikoj meri pomoći ukoliko se odluče za neku od Microsoft sertifikacija.

U okviru Univerziteta Singidunum postoji Microsoft sertifikacioni centar (Certiport) gde se po pristupačnim cenama studentima može ponuditi polaganje sertifikacionih ispita.

Nakon uspešno položenog ispita studentu se izdaje zvaničan Microsoft sertifikat i to:

 • Microsoft Office (MOS)
  • Microsoft Office Specialist (osnovni nivo)
  • Microsoft Office Expert Specialist (srednji nivo)
  • Microsoft Office Master Specialist (najviši nivo)
 • Microsoft tehnologije (MTA)
  • Microsoft Technology Associate (osnovni nivo)

Vrednost Microsoft sertifikata u privredi:

Obzirom da u današnjem radnom okruženju svaka kompanija od zaposlenih zahteva određeni nivo poznavanja informacionih tehnologija nevezano od radnog profila zaposlenog, ovi sertifikati garantuju spremnost za ulazak na tržište rada i smanjenje troškova poslodavca za potrebe edukacije zaposlenih. Poslodavcima se pruža mogućnost da kroz serijski broj sertifikata brzo i jednostavno putem Internet portala Certiport testnog centra ili Microsoft Certified Professional, provere autentičnost sertifikata i validnost svih navedenih podataka.

Detaljne informacije o sertifikaciji kao i formular za on-line prijavljivanje, nalaze levo u sajdbaru.

Univerzitet Singidunum © 2024