117,0490

Pantheon Datalab

Edukativni kurs “Osnove Pantheon-a” ima za cilj da omogući studentima da korišćenjem ovog softverskog rešenja steknu primenljiva znanja i veštine iz oblasti računovodstva i kontrole poslovnih procesa.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen studentima IV godine studijskog programa Poslovna ekonomija, prvenstveno onima koji se opredele za izborne predmete Analiza finansijskih izveštaja u bankarstvu (izborna opcija Finansije i bankarstvo) odnosno Analiza finansijskih izveštaja u računovodstvu i reviziji (izborna opcija Računovodstvo i revizija).

Uslovi polaganja i sertifikacija, zvanja koja se dobijaju

Po završetku nastave na prethodno navedenim predmetima, studenti imaju mogućnost sticanja sertifikata o uspešno završenom edukativnom kursu “Osnove Pantheon-a”. Uslov je 51% tačno urađenog završnog ispita koji se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Od 2013. godine, kada je prvi put izvedena obuka, sertifikat je steklo ukupno 25 studenata.

Primena kursa u privredi

Osnivanjem virtuelnog privrednog društva, evidentiranjem poslovnih transakcija i izradom i analizom finansijskih izveštaja polaznici ovog programa obuke stiču znanja koja se vrednuju na tržištu rada. Kako veliki broj privrednih društava u Srbiji koristi softversko rešenje Pantheon, pre svega zbog njegove cenovne pristupačnosti i uspešno izvedene lokalizacije, osposobljenost za rad u njemu čini značajnu prednost pri konkursu za zaposlenje.  

Detaljne informacije o prijavljivanju i samom kursu možete dobiti  na sledećim adresama: narezina@singidunum.ac.rs   i  nstanisic@singidunum.ac.rs

Univerzitet Singidunum © 2024