117,0490

Sybase

Sybase donacija od strane regionalnog zastupnika MD&Profy

Kompanija za informatički inžinjering MD&Profy obezbedila je licencnu donaciju Sybase softvera Univerzitetu Singidunum, kao i kompletan program obuke za dobijanje zvaničnih sertifikata Sybase kompanije.

MD&Profy je kompanija specijalizovana u oblastima: Enterprise modeling (Sybase PowerDesigner), DataWarehouse/Business Intelligence, Distribucija Sybase, BMMsoft EDMT™ Server, Automatizacija prodaje na terenu (Hamilton SFA), ERP/CRM rešenje i JAVA / Open Source. Planovi kompanije su da, na polju Data Warehouse i Business Inteligence sistema, zauzme još značajnije mesto u regionu i da svojim širenjem, omogući nova radna mesta i napredovanje mladih ljudi.

Više o MD&Profy

Programi obuke:
1.    DEV327: Modelovanje poslovnih procesa – Sybase PowerDesigner
2.    DEV326: Modelovanje Baza Podataka - Sybase PowerDesigner
3.    DEV350: Objektno-Orijentisano Modelovanje - Sybase PowerDesigner
4.    SYBASE: Models Unite – Business and System Analysis - Sybase PowerDesigner
5.    SYBASE: Models Unite – System Design - Sybase PowerDesigner

Detaljan program kursevaDetaljne informacije o prijavljivanju i samom kursu možete dobiti na sledećim adresama: anjegus@singidunum.ac.rs i dradovanovic@singidunum.ac.rs.

Univerzitet Singidunum © 2024