117,0490

TÜV sertifikati za projektovanje standardizovanih menadžmnet sistema

Cilj i agenda:

Sertifikat predstavlja međunarodnu potvrdu nivoa osposobljenosti studenata tokom redovne nastave i znak njihove kompetentnosti za projektovanje i vođenje određenog menadžment sistema u praksi.

Kome je kurs namenjen:

Svi studenti Tehničkog fakulteta sa izborne opcije “Upravljanje kvalitetom” na studijskom programu Inženjerski menadžment imaju pravo na sertifikat koji izdaje TÜV Akademie GmbH, Unternehmensgruppe u sastavu sertifikacionog tela TÜV Thuringenn, Erfrut, Germany.

Uslovi polaganja i sertifikacija, zvanja koja se dobijaju:

Uslovi za dobijanje sertifikata:

  • urađen praktičan seminarski rad iz oblasti predmeta u okviru redovne nastave,
  • položen ispit iz odgovarajućeg predmeta sa ocenom 8 ili većom, bez dodatnog polaganja za sertifikat.

Tabela: Pregled predmeta i odgovarajućih sertifikata koje studenti imaju pravo dobiti

RB

Naziv predmeta

Vrste sertifikata

1.

Projektovanje menadžment sistema kvaliteta

QMS prema standardu ISO 9001:2008

2.

Projektovanje menadžment sistema životne i radne sredine

EMS prema standardu ISO 14001:2004

3.

OHSMS prema standardu OHSAS 18001:2007

4.

Projektovanje menadžment sistema bezbednosti informacija

ISMS prema standardu ISO/IEC 27001:2008

5.

Ocena usaglašenosti

CA prema seriji standarda ISO 17000

Primena kursa u privredi:

Sertifikati su se pokazali kao jako cenjeni kod zapošljavanja u sve delatnosti i vrste organizacija u zemlji i inostranstvu, pošto je usklađivanje menadžment sistema sa međunarodnim standardima svetska praksa.

Student koji dobije sertifikat  za QMS i još bilo koja dva od navedenih sertifikata stiče pravo da polaže ispit pred auditorima TÜV Službe za sertifikaciju kadrova za dobijanje diplome ,,Diploma in Quality” na osnovu koje stiču pravo da nakon jedne godine radnog iskustva, automatski bez polaganja, dobiju od TÜV-a akreditovanu diplomu ,,Predstavnik rukovodstva za kvalitet TÜV”, čime ulaze u međunarodni registar akreditovanih profesionalaca iz oblasti kvaliteta.

Univerzitet Singidunum © 2024