117,1015

Školarine i tekući računi (osnovne studije)

Školarine i tekući računi (osnovne studije na srpskom jeziku)

 

Školarina za upis u I godinu studija akademske 2024/2025. godine:

 • Poslovna ekonomija
  - 1980 evra u dinarskoj protivvrednsoti za 60 ESPB

 • Turistički i hotelijerski menađžment i ekonomija hrane
  - 1800 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Informacione tehnologije
  - 1800 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Računarske nauke
  - 2100 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Softversko i informaciono inženjerstvo
  - 2100 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Menađžment u sportu
  - 1800 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Fizičko vaspitanje i sport
  - 1800 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Anglistika
  - 1800 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Životna sredina i održivi ravoj
  - 1980 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 • Farmacija
  - 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 

Školarine (osnovne studije na engleskom jeziku)

Cena školarine za studijski program Primenjena veštačka inteligencija koji se realizuje na engleskom jeziku iznosi 3900 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

Cena školarine za sve ostale studijske programe koji se realizuju na engleskom jeziku iznose 3300 evra u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB

 

U cenu školarine su uključeni i udžbenici za tekući semestar.

 

Nagrade

Univerzitet Singidunum nagrađuje svoje najbolje studente na osnovu pokazanih izuzetnih rezultata na studijama.

 

Tekući računi

Kliknite ovde da otvorite stranicu sa spiskom tekućih računa.

 

Kurs evra

Kurs evra možete pogledati ovde.

Univerzitet Singidunum © 2024