117,0490

Tekući računi

Brojevi tekućih računa za uplate školarina
Fakultet/DepartmanBroj tekućeg računa
Master i doktorske studije 160-360186-98
PFB - Poslovna ekonomija 160-360190-86
PFB - Anglistika 160-360180-19
FTHM - Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment 160-342460-23
FAR - Farmacija 160-360188-92
FIR - Informatika i računarstvo 325-9500700190322-74
TF - Tehnički fakultet 325-9500700190326-62
FFKMS -  Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu  325-9500700190324-68
ŽSOR - Životna sredina I održivi razvoj 325-9500700190324-68
MOD - Međunarodni odnosi i diplomatija 325-9500700190328-56
BZB - Bezbednost 325-9500700190328-56
Strane studije 325-9500700190325-65

 

Broj tekućeg računa za prijavu ispita i uverenja i za ostale naknade (diplomski radovi, izrada diplome, upisni materijal, osiguranje itd.)
325-9500700190321-77 

Važno:

Molimo Vas da na sve uplate ka Univerzitetu u poziv na broj unosite Vaš broj indeksa u formi godina upisa zatim broj indeksa, bez razmaka i znakova interpunkcije npr. 2018123456 .

Univerzitet Singidunum © 2024