117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - David Trivić - 170165/2016

Dana 22.12.2020. u 14:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student David Trivić, broj indeksa 170165/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Revizija COSO kompanije, procena rizika".

Univerzitet Singidunum © 2024