117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Marko Zahorodni - 270667/2017

Dana 25.10.2021. u 10:30, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Marko Zahorodni, broj indeksa 270667/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Veb igra sa AI agentom".

Odbrana diplomskog rada - Omar Iriškić - 270662/2017

Dana 25.10.2021. u 09:45, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Omar Iriškić, broj indeksa 270662/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Implementacija sistema za preporuku filmova na osnovu saradnji".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Budinčević - 270995/2016

Dana 25.10.2021. u 09:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Aleksandar Budinčević, broj indeksa 270995/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Softver za upravljanjem registrom kinematografije".

Odbrana diplomskog rada - Slavica Bunčić - 170619/2018

Dana 22.10.2021. u 12:00, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Slavica Bunčić, broj indeksa 170619/2018, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strategija brendiranja".

Odbrana diplomskog rada - Velimir Tepić - 370132/2017

Dana 15.10.2021. u 14:40, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Velimir Tepić, broj indeksa 370132/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Finansijska analiza poslovanja hotela Novi Sad".

Odbrana diplomskog rada - Dejana Stević - 370023/2017

Dana 15.10.2021. u 14:20, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Dejana Stević, broj indeksa 370023/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Priča jednog uspavanog industrijskog grada kao turističke destinacije".

Odbrana diplomskog rada - Lidija Došenović - 370178/2017

Dana 15.10.2021. u 14:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Lidija Došenović, broj indeksa 370178/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza poslovanja hotela Hilton u Beogradu".

Odbrana diplomskog rada - Marina Pavlović - 370653/2017

Dana 11.10.2021. u 14:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Marina Pavlović, broj indeksa 370653/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Biznis plan kompleksa "Rajski Vrt"".

Odbrana diplomskog rada - Kristina Mate - 2018170299

Dana 14.10.2021. u 12:00, u prostoriji A-302, na III spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Kristina Mate, broj indeksa 2018170299, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Principi menadžmenta u internoj revizji".

Univerzitet Singidunum © 2024