117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Brtka - 170120/2016

Dana 15.12.2021. u 11:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Aleksandra Brtka, broj indeksa 170120/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uvođenje sistema interne kontrole u proizvodnom preduzeću".

Univerzitet Singidunum © 2024