117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Ivana Marić - 170250/2017

Dana 28.06.2021. u 12:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Ivana Marić, broj indeksa 170250/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja društva sa ograničenom odgovornošću prehrambena industrija Swisslion".

Odbrana diplomskog rada - Marina Kesić - 170094/2017

Dana 28.06.2021. u 12:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Marina Kesić, broj indeksa 170094/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja Philip Morris Operations A.D. Niš".

Univerzitet Singidunum © 2024