117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Savić - 2017/170463

Dana 21.07.2021. u 14:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Aleksandra Savić, broj indeksa 2017/170463, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Društveno odgovorno poslovanje na savremenom tržištu-uloga, značaj i uticaji na potrošače".

Odbrana diplomskog rada - Stevan Jakovljević - 170439/2017

Dana 19.07.2021. u 12:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Stevan Jakovljević, broj indeksa 170439/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Pozicionirnost brenda Plazma".

Odbrana diplomskog rada - Matija Kovač - 2017170382

Dana 21.07.2021. u 13:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Matija Kovač, broj indeksa 2017170382, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza primene MSFI 9 u uslovima Covid- 19 epidemije i mere vezane za smanjenje kreditnih gubitaka".

Odbrana diplomskog rada - Olivera Orsić - 2017170087

Dana 21.07.2021. u 13:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Olivera Orsić, broj indeksa 2017170087, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Pozicioniranje brenda u svesti potrošača - studija slučaja Alpro".

Odbrana diplomskog rada - Ljiljana Žarić - 2017170655

Dana 09.07.2021. u 13:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Ljiljana Žarić, broj indeksa 2017170655, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja privrdnog društva Zlatiborac".

Odbrana diplomskog rada - Vasilija Jovanović - 2017/370386

Dana 08.07.2021. u 12:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Vasilija Jovanović, broj indeksa 2017/370386, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zastupljenost proteina biljnog i animalnog porekla u ishrani".

Odbrana diplomskog rada - Marija Magdalena Stašuk - 2020/370480

Dana 08.07.2021. u 12:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Marija Magdalena Stašuk, broj indeksa 2020/370480, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Senzorska prihvatljivost fermentisanih proizvoda od mleka".

Univerzitet Singidunum © 2024