117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Nikolina Pisarov - 370166/2017

Dana 23.09.2021. u 13:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Nikolina Pisarov, broj indeksa 370166/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Senzorski kvalitet voća i proizvoda od voća u ishrani".

Odbrana diplomskog rada - Lana Stanivuk - 370249/2016

Dana 20.09.2021. u 14:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Lana Stanivuk, broj indeksa 370249/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Proces donošenja odluke o kupovini turističkih usluga na primeru internet istraživanja".

Odbrana diplomskog rada - Andrij Dutka - 170056/2017

Dana 20.09.2021. u 14:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Andrij Dutka, broj indeksa 170056/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Brend kao faktor konkurentske prednosti".

Odbrana diplomskog rada - Natalija Pantić - 370140/2014

Dana 20.09.2021. u 13:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Natalija Pantić, broj indeksa 370140/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga Wellness i Spa sadržaja u savremenom hotelijerstvu - studija slučaja hotel "Sokoterme" Sokobanja".

Odbrana diplomskog rada - Dijana Svirčević - 170629/2017

Dana 20.09.2021. u 13:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Dijana Svirčević, broj indeksa 170629/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj angažovanja slavnih ličnosti u oglašavanju na ponašanje potrošača".

Odbrana diplomskog rada - Danica Đaković - 170284/2017

Dana 20.09.2021. u 12:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Danica Đaković, broj indeksa 170284/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Proces brendiranja-studija slučaja "ZShakers"".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Ateljević - 170291/2019

Dana 20.09.2021. u 12:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Miloš Ateljević, broj indeksa 170291/2019, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza brenda-studija slučaja Tesla".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Tolić - 170163/2015

Dana 23.09.2021. u 12:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Nikola Tolić, broj indeksa 170163/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj revizije inforamcionih sistema za uspešno poslovanje kompanije".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Stojanović - 170042/2015

Dana 23.09.2021. u 12:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Jelena Stojanović, broj indeksa 170042/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga i značaj revizije u razmatranju prevara u finansijskim izveštajima u skladu sa SAS No.99".

Odbrana diplomskog rada - Milena Mitrović - 2019/170567

Dana 08.09.2021. u 11:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Milena Mitrović, broj indeksa 2019/170567, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj pakovanja u marketinškoj komunikaciji ".

Odbrana diplomskog rada - Andreja Živkov - 2014/301707

Dana 03.09.2021. u 13:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Andreja Živkov, broj indeksa 2014/301707, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Senzorski kvalitet pojedinih vrsta espreso kafe u restoranu "Keep Calm" u Batajnici".

Odbrana diplomskog rada - Marko Veselinović - 2015/370318

Dana 03.09.2021. u 13:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Marko Veselinović, broj indeksa 2015/370318, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zastupljenost i senzorska prihvatljivost različitih vrsta mesa u ishrani stanovništva na teritoriji grada Novog Sada".

Univerzitet Singidunum © 2024