117,1015

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Uroš Žugić - 2022/271796

Dana 21.07.2022. u 11:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Uroš Žugić, broj indeksa 2022/271796, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Orkestracija mikroservisa i kontejnera u Kubertesu".

Odbrana diplomskog rada - Srđan Pavlović - 2017103571

Dana 21.07.2022. u 12:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Srđan Pavlović, broj indeksa 2017103571, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primene interne revizije u detektovanju i prevenciji rizika prevare".

Odbrana diplomskog rada - Ksenija Bošnjak - 370414/2018

Dana 13.07.2022. u 14:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Ksenija Bošnjak, broj indeksa 370414/2018, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prisustvo alergena u upakovanim poslastičarskim proizvodima ".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Nikić - 270578/2015

Dana 07.07.2022. u 11:15, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Nikola Nikić, broj indeksa 270578/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "ReactToMusic App".

Univerzitet Singidunum © 2024