117,1015

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Dušan Drinčić - 2018/270871

Dana 26.10.2023. u 14:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Dušan Drinčić, broj indeksa 2018/270871, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga ljudskih resursa u savremenom poslovanju".

Odbrana diplomskog rada - Mirjana Lukić - 2019170329

Dana 24.10.2023. u 12:30, u prostoriji A-401a, na IV spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Mirjana Lukić, broj indeksa 2019170329, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ponašanje potrošača u savremenom okrženju".

Odbrana diplomskog rada - Nikolina Džaja - 2019170166

Dana 24.10.2023. u 12:00, u prostoriji A-401a, na IV spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Nikolina Džaja, broj indeksa 2019170166, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "CRM sistem u funkciji konkurentske prednosti kompanije".

Odbrana diplomskog rada - Dušan Dudarin - 2020/271756

Dana 19.10.2023. u 14:00, u prostoriji A-103, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Dušan Dudarin, broj indeksa 2020/271756, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Softverski sistem za rešavanje magičnog kvadrata baziran na računarskoj viziji".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Ćurčić - 2018/270735

Dana 16.10.2023. u 12:30, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Aleksandar Ćurčić, broj indeksa 2018/270735, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Agentsko okruženje CarRacing".

Odbrana diplomskog rada - Luka Žagar - 2018/270166

Dana 16.10.2023. u 12:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Luka Žagar, broj indeksa 2018/270166, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Specifikacija i implementacija sistema za podršku upravljanju projektima".

Odbrana diplomskog rada - Luka Šarčević - 2019/370073

Dana 27.10.2023. u 12:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Luka Šarčević, broj indeksa 2019/370073, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Muzički festivali kao pokretači turističkog razvoja: studija slučaja grada Novog Sada i festivala EXIT".

Odbrana diplomskog rada - Mina Cvejić - 2019/370266

Dana 27.10.2023. u 11:45, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Mina Cvejić, broj indeksa 2019/370266, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj travel influensera na ponašanje potrošača u turizmu".

Odbrana diplomskog rada - Adriana Tepić - 2019/370136

Dana 24.10.2023. u 13:30, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Adriana Tepić, broj indeksa 2019/370136, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Beogradski maraton kao resurs za razvoj sportskog turizma u Beogradu".

Odbrana diplomskog rada - Milica Grujić - 2019/370170

Dana 24.10.2023. u 13:00, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Milica Grujić, broj indeksa 2019/370170, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prirodni fenomen cvetanja Tise - resurs za razvoj turizma Novog Bečeja".

Odbrana diplomskog rada - Srđan Krompić - 2019170109

Dana 27.10.2023. u 11:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Srđan Krompić, broj indeksa 2019170109, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje brendom-studija slučaja kompanija Dior".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Čupić - 2020/271014

Dana 24.10.2023. u 12:20, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Nikola Čupić, broj indeksa 2020/271014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza i poređenje tehnologija klaud računarstva - Microsoft Azure i Amazon EC2".

Odbrana diplomskog rada - Dunja Milošević - 2019/270965

Dana 24.10.2023. u 12:00, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Dunja Milošević, broj indeksa 2019/270965, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Računarski sistemi".

Odbrana diplomskog rada - Branko Milovanović - 2019/270690

Dana 05.10.2023. u 14:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Branko Milovanović, broj indeksa 2019/270690, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Aplikacija za zapošljavanje - Angažuj me".

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Nakomčić - 2017/270452

Dana 05.10.2023. u 14:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Nemanja Nakomčić, broj indeksa 2017/270452, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Projektovanje i izrada informacionog sistema rodoslova".

Univerzitet Singidunum © 2024