117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Milošević - 2018/170027

Dana 07.11.2023. u 14:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Aleksandar Milošević, broj indeksa 2018/170027, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Digitalna marketing strategija u bankarskom sektoru - na primeru UniCredit banke -".

Univerzitet Singidunum © 2024